Prosjektrapporter

Årsrapport 2016

 

Project reports

Click here to view earlier project reports in our archive.

Report number Title Author(s)
NSE-rapport 2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
NSE-rapport 2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
NSE-rapport 2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
NSE-rapport 2017 13 Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge Inger Marie Holm, Jane K. Kjøterøe, Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Erlend Bønes, Geir Øyvind Stensland.
NSE-rapport 2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
NSE-rapport 2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
NSE-rapport 2017 10 Electronic health record data reuse infrastructure requirements Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw
NSE-rapport 2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
NSE-rapport 2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Hanne Hoaas, Elin Johnsen
NSE-rapport 2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
NSE-rapport 2017 05 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 Elin Johnsen
NSE-rapport 2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
NSE-rapport 2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Hege Andreassen, Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Paolo Zanaboni
NSE-rapport 2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth
NSE-rapport 2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
NSE-rapport 2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
NSE-rapport 2016 04 Knowledge summary - Experience with multidose focusing on the Scandinavian countries Trine Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen, Anette Vik Jøsendal
NSE-rapport 2016 03 Accessible e-health services Halgeir Holthe
NSE-rapport 2016 02 Kunnskapsoppsummering - Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen
NSE-rapport 2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Hege Andreassen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Tove Sørensen