Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016


Report Abstract

Denne rapporten er fra prosjektet «Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre» ved Helsedirektoratet under Velferdsteknologiprogrammet. Prosjektet skal etablere kunnskap om IKT-opplæring kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sine sosiale nettverk. Kunnskapsbasis skal være erfaringer fra fire opplæringsprosjekter. Opplæringsprosjektene er drevet av frivillige organisasjoner og finansiert av Helsedirektoratet. Rapporten omhandler erfaringer fra prosjektets første år.

Report number

NSE-report 2017-05

Author

Elin Johnsen