Helseplattformen

Description

Prosjektet skal bidra med kunnskap og informasjon knyttet til de overordnede krav og særtema definert av Helseplattformen som også skal understøtte noen av de identifiserte nasjonale kunnskapsbehovene som springer ut av nasjonal strategi for e-helse

Goals

Gjennomføre kunnskapsoppsummeringer og formidle kunnskap til støtte for utviklingen av Helseplattformen innenfor følgende områder:

•Lukket legemiddelsløyfe
•Kunnskaps- og beslutningsstøtte
•Samhandling og informasjonsutveksling Fastleger

Method

kvalitative metoder: intervjuer, dokumentanmeldelser

Project manager

Omid Saadatfard Omid Saadatfard

Theme

Pasientforløp

Project period

2017 - 2019

Last updated

3 September 2018