Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose – hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene?


Organizer: Farmasøytisk institutt, sykehusapotekene HF, sykehusapoteket Kalnes og Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Year published

2020

Language

nb

Category

Lecture

Authors