logo

Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose – hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene?

Organizer: Farmasøytisk institutt, sykehusapotekene HF, sykehusapoteket Kalnes og Nasjonalt senter for e-helseforskning.