Internettbasert Spørsmål- og Svartjeneste i klinisk praksis - Evaluering av implementeringen

Channel: Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste

Location: Oslo

Organizer: Avd for sykepleievitenskap UIO og Norsk Sykepleierforbund