logo

Implementering av kunstig intelligens i norsk helsetjeneste: veien til utbredt bruk

Report Abstract

Profesjonelt utformet og implementert kunstig intelligens kan gi mange fordeler for helsetjenesten ved å forbedre effektivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Vi har gjennomført en omfattende studie av KI-implementering i helsetjenesten. Rapporten inneholder en grundig beskrivelse av implementeringsprosessen: fra planleggingsfasen frem til KI er blitt en del av en klinisk prosess. Vi foreslår dessuten koordinerte aktiviteter som kreves for en bærekraftig innføring av KI i helsetjenesten.