Frank Robert Remman

Bio

Frank Robert Remman

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 977 59 392

Stilling: Rådgiver

Avdeling: Helsedata og analyse


Frank Roberts prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika