Fremtidens journal

Pasientjournalen skal bli fremtidens samhandlings- og e-helseverktøy. Journalen skal muliggjøre deling av oppdatert informasjon mellom helsepersonell med ansvar for pasienten, samt deling og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell. I tillegg skal pasienten kunne innrapportere opplysninger selv og få muligheter for innsyn i egne journalopplysninger. For å understøtte målene i «Én innbygger – én journal» skal senteret gjennom en flerfaglig tilnærming fremskaffe kunnskap om effekter, hva som hemmer eller fremmer bruken av nye løsninger og tjenester, prosess- og klinisk beslutningsstøtte. Senteret skal i tillegg produsere kunnskap om hensiktsmessig organisering, systematisering, strukturering, deling og sikring av informasjon i IKT-systemer.

Denne siden er sist oppdatert:

04.01.2017

For mer informasjon, kontakt:

Monika Johansen Monika Johansen