Gunnar Hartvigsen

Bio

Gunnar Hartvigsen, ph.d., har siden 2000 vært ansatt som professor II ved senteret, og leder forskningsgruppen for medisinsk informatikk og telemedisin (MI&T) ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk.

Hartvigsen var i perioden 2005-2009 prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT. Hartvigsen har omfattende administrativ erfaring fra UiT som leder for en rekke råd og utvalg. Hartvigsen var fra 2007 til 2014 senter/-forskningsleder ved Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), ett av Norges 14 første sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Hartvigsen har veiledet mer enn 70 mastergradsstudenter, 18 doktorgradsstudenter og sju postdoktorer. Hartvigsen har mottatt en rekke forskningsbevilgninger fra Norges forskningsråd. Hans forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av telemedisin og medisinsk informatikk. Hartvigsen har hatt flere lengre forskningsopphold ved utenlandske universiteter. Hartvigsen har skrevet tre bøker og publisert vel 350 vitenskapelige arbeider. I 2014 ble han tildelt Forskerforbundets Hjernekraftpris for sitt bidrag innen selvhjelpssystemer for behandling av personer med diabetes.

Hartvigsen har vært medlem av Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, siden akademiet ble grunnlagt i 2001. Han ble i 2017 innvalgt som medlem i NTVA, Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Hartvigsen er omtalt i ”Biographical Lexicon of Medical Informatics” (2015) og listet i “Who's Who in Ethics” (Global Ethics Observatory, unesco.org).

Hartvigsen har en omfattende vitenskapelig produksjon. Hen er registeret med over 600 bidrag i publikasjonsdatabasen Cristin, og har publisert vitenskapelige artikler sammen med over 150 forskjellige forskere fra en rekke land. Hartvigsen har etablert omfattende samarbeid med flere av verdens fremste miljøer innen medisinsk informatikk, noe som har resultert i felles publikasjoner med andre forskere.

Gunnar Hartvigsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 906 57 785

Stilling: Professor

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Hjemmeside

Gunnars prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
CADMOS - Samkjøring mellom barn og unge med type 1 diabetes i distriktene 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
eTeam-Surgery - Pre-kirurgisk planlegging fra sykehus til pasienten hjemme ved hjelp av elektronisk samhandling 2013 - 2017 Pasientforløp
Gunnar Hartvigsen
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram

Gunnars publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Diabetes Self-management using mHealth and eHealth technology: Motivating people with diabetes to follow up their treatment 2019 FOREDRAG
Technology for people with ID 2019 FOREDRAG
Measuring the effects of sharing mHealth data during diabetes consultations: a mixed-method study protocol 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Dataset of wearable sensors with possibilities for data exchange 2019 TIDSSKRIFTPUBL
eHealth Approach for Motivating Physical Activities of People with Intellectual Disabilities 2019 FOREDRAG
The digital health revolution started almost 50 years ago in Northern Norway 2019 FOREDRAG
From local research group to international network of researchers? 2019 FOREDRAG
Opprykk til professor 2019 FOREDRAG
Digital medicine and emergent technologies 2019 FOREDRAG
Ingeniører spiller en avgjørende rolle i utvikling av digital medisin 2019 FOREDRAG
Teknologiske applikasjoner og systemer for personer med kroniske lidelser og andre helse-relaterte problemer 2019 FOREDRAG
Den digitale helserevolusjonen: Gjennomgripende endringer i helsevesenet krever omfattende IKT kompetanse 2019 FOREDRAG
Telecare within different specialties 2019 BOKRAPPORTDEL
Technology considerations 2019 BOKRAPPORTDEL
Rationale, history, and basics of telehealth 2019 BOKRAPPORTDEL
Acceptance barriers of using patients’ self-collected health data during medical consultation 2019 FOREDRAG
EDMON - A System Architecture for Real-Time Infection Monitoring and Outbreak Detection Based on Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes: System Design and Prototype Implementation 2019 FOREDRAG
K-CUSUM: Cluster Detection Mechanism in EDMON 2019 FOREDRAG
K-CUSUM: Cluster Detection Mechanism in EDMON 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Telecare during travel and for special situations 2019 BOKRAPPORTDEL
EDMON - A System Architecture for Real-Time Infection Monitoring and Outbreak Detection Based on Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes: System Design and Prototype Implementation 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Acceptance barriers of using patients’ self-collected health data during medical consultation 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Wearable Sensors with Possibilities for Data Exchange: Analyzing Statusand Needs of Different Actors in Mobile Health Monitoring Systems 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Data-driven modeling and prediction of blood glucose dynamics: Machine learning applications in type 1 diabetes 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Den digitale helserevolusjonen: Gjennomgripende endringer i helsevesenet! 2019 FOREDRAG
Health data need for user/patient modelling 2019 FOREDRAG
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Design and prestudy assessment of a dashboard for presenting self-collected health data of patients with diabetes to clinicians: Iterative approach and qualitative case study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Validity of the Polar M430 Activity Monitor in Free-Living Conditions: Validation Study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Data-driven blood glucose pattern classification and anomalies detection: Machine-learning applications in Type 1 diabetes 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Forskning på teknologi og diabetes - en lang historie 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetes Self-management: How to motivate people with diabetes to follow up their treatment regimen using mHealth and eHealth Technology 2018 FOREDRAG
Promoting physical activity with e-health support for people with intellectual disability 2018 FOREDRAG
Putting it all together – The PIPP project 2018 FOREDRAG
Campus som aktiv læringsarena: Hva ønsker jeg som universitetslærer?” 2018 FOREDRAG
App features for type 1 diabetes support and patient empowerment: Systematic literature review and benchmark comparison 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Digital medisin 2018 FOREDRAG
Plagiering – det dummeste du kan gjøre som forsker? 2018 FOREDRAG
Technology in use for promotion of physical activity in individuals with intellectual disabilities 2018 FOREDRAG
17 år med forskning ved bruk av e-helse 2018 BOKRAPPORTDEL
Towards Practical Privacy-Preserving Distributed Statistical Computation of Health Data 2017 RAPPORT
A systematic review of cluster detection mechanisms in syndromic surveillance: Towards developing a framework of cluster detection mechanisms for EDMON system 2018 TIDSSKRIFTPUBL
The evolution of clinicians’ preparedness for mHealth use (2013-2017) and current barriers 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Making computer games that can teach children with Type 1 diabetes in rural areas how to manage their condition 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Health Informatics: From research to ordinary use 2018 FOREDRAG
A Systematic Review of Cluster Detection Mechanisms in Syndromic Surveillance: Towards Developing a Framework of Cluster Detection Mechanism for EDMON System 2018 FOREDRAG
The Evolution of Clinicians’ Preparedness for mHealth Use (2013-2017) and Current Barriers 2018 FOREDRAG
Making Computer Games that Can Teach Children with Type 1 Diabetes in Rural Areas How to Manage Their Condition 2018 FOREDRAG
Søknad på professorat og dosentur 2018 FOREDRAG
En (relativt) personlig beretning om hvordan øke publikasjonsraten 2018 FOREDRAG
Motivational factors for user engagement with mHealth apps 2018 FOREDRAG
Diabetes research in the Medical Informatics & Telemedicine group (MI&T) at Dept. of Computer Science, University of Tromsø – The Arctic University of Norway 2018 FOREDRAG
The New Digital Medicine: Without computer science and technology, no modern medicine? 2018 FOREDRAG
Design and development of a context-aware knowledge-based module for identifying relevant information and information gaps in patients with type 1 diabetes self-collected health data 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Motivational factors for user engagement with mHealth apps 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Fra lokal forskningsgruppe til internasjonalt forskernettverk 2018 FOREDRAG
Presenting Scientific Papers – Giving a talk at a conference 2018 FOREDRAG
Research Fraud – do scientists act unethical? 2018 FOREDRAG
How to write Research Papers 2018 FOREDRAG
The ‘almost perfect’ PhD dissertation 2018 FOREDRAG
What a Supervisor can help you with (in the PhD Program) 2018 FOREDRAG
Are you ready for a PhD program? 2018 FOREDRAG
Some thoughts about Science & Research 2018 FOREDRAG
Exploring In-Game Reward Mechanisms in Diaquarium – A Serious Game for Children with Type 1 Diabetes 2018 FOREDRAG
Exploring In-Game Reward Mechanisms in Diaquarium – A Serious Game for Children with Type 1 Diabetes 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Why Guidelines for Research Ethics in Science and Technology Should Consider Irreparable Research, and Why They Don’t 2018 BOKRAPPORTDEL
Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention 2018 FOREDRAG
Stepwise treatment concept proposed for an m-health enabled diabetes intervention 2018 TIDSSKRIFTPUBL
HCP versus digital health: Can computers and technology replace the health care provider (HCP) in diabetes care? 2018 FOREDRAG
Nytt liv med ny teknologi for deg med diabetes 2018 MEDIEBIDRAG
Nytt liv med ny teknologi for deg med diabetes 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Utilizing the New Generation of Wearable Devices in a Combined Diabetes Diary Application 2018 FOREDRAG
Extended Glucose Monitoring through the use of Group-based Internet of Things Mini Displays 2018 FOREDRAG
Extended Glucose Monitoring through the use of Group-based Internet of Things Mini Displays 2018 TIDSSKRIFTPUBL
A FHIR-based data flow enabling patients to share self-collected data with the Norwegian national healthcare systems and electronic health record systems 2018 FOREDRAG
A FHIR-based data flow enabling patients to share self-collected data with the Norwegian national healthcare systems and electronic health record systems 2018 TIDSSKRIFTPUBL
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 FOREDRAG
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Using mobile sensors to expand recording of physical activity and increase motivation for prolonged data sharing in a population-based study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
WANTED! – Virtual Coach for People with Thorny Diseases 2018 FOREDRAG
WANTED! – Virtual Coach for People with Thorny Diseases 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Using Fitness Trackers and Smartwatches to Measure Physical Activity in Research: Analysis of Consumer Wrist-Worn Wearables 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Systems integrating self-collected health data by patients into EHRs and medical systems: a State-of-the-art review 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017 2017 BOK
Motivation in mHealth and eHealth 2016 FOREDRAG
Diabetes self-management research: How to motivate patients to stay healthy using mHealth and eHealth technology 2017 FOREDRAG
Twelve advices on the road to land a professorship: How to think strategically about your research career 2017 FOREDRAG
How to establish a good working environment for research: What characterises a good research group? 2017 FOREDRAG
Helseteknologi: Norge kan bli en stormakt innen helseteknologi 2017 MEDIEBIDRAG
Using smart devices to measure physical activity in research projects: A review of consumer wrist worn wearables 2017 FOREDRAG
Using Mobile Sensors to Expand Recording of Physical Activity and Increase Motivation for Prolonged Data Sharing in a Population-based Study 2017 FOREDRAG
EDMON - A Wireless Communication Platform for a Real-Time Infectious Disease Outbreak Detection System Using Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes 2017 FOREDRAG
Norge kan bli en stormakt innen helseteknologi 2017 TIDSSKRIFTPUBL
An Early Infectious Disease Outbreak Detection Mechanism Based on Self-Recorded Data from People with Diabetes 2017 FOREDRAG
Using cloud-based physical activity data from Google Fit and Apple HealthKit to expand recording of physical activity data in a population study 2017 FOREDRAG
An Early Infectious Disease Outbreak Detection Mechanism Based on Self-Recorded Data from People with Diabetes 2017 TIDSSKRIFTPUBL
EDMON - A Wireless Communication Platform for a Real-Time Infectious Disease Outbreak Detection System Using Self-Recorded Data from People with Type 1 Diabetes 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Using cloud-based physical activity data from Google Fit and Apple HealthKit to expand recording of physical activity data in a population study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Using smart devices to measure physical activity in research projects: A review of consumer wrist worn wearables 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Hva ville jeg trukket fram om jeg kun fikk lov til å gi ett råd? 2017 FOREDRAG
Publiseringstradisjoner (Open Access, forlag, medforfatterskap, siteringer, indekser, etc.) 2017 FOREDRAG
Hvordan etablere et internasjonalt nettverk 2017 FOREDRAG
Søknad på professorat / dosentur 2017 FOREDRAG
Presentasjon av skjemaet for karriereplan 2017 FOREDRAG
Tolv råd på veien mot professoratet / dosenturet 2017 FOREDRAG
Dosent eller professor – to ulike karrierestiger? 2017 FOREDRAG
Et godt (arbeids)klima for forskning: Hva karakteriserer en god forskningsgruppe? 2017 FOREDRAG
Hva ville jeg trukket fram dersom jeg kun fikk lov til å gi ett råd? 2017 FOREDRAG
Trenger jeg en plan? Presentasjon av mulig karriereplan(er) 2017 FOREDRAG
Karrierestige: lektor --> førstelektor --> dosent 2017 FOREDRAG
Hva karakteriserer en god faggruppe? 2017 FOREDRAG
Dosent og professor – to likestilte karriereveier 2017 FOREDRAG
Vitenskapelig karriere 2017 FOREDRAG
Karriereplan for å bli førstelektor (eller dosent) 2017 FOREDRAG
Why guidelines for research ethics in science and technology should consider irreparable research, and why they don’t 2017 FOREDRAG
The ’perfect’ PhD dissertation 2017 FOREDRAG
Regulation of Tele-Health in Emerging Economies: Qua Vadis? Lessons learned from Norway (or – where you might go) 2017 FOREDRAG
How do We Plan for the Digital Health Revolution? 2017 FOREDRAG
Hva enhver robot bør vite om helsesektoren 2017 FOREDRAG
The digital health revolution is happening now 2017 FOREDRAG
Alarm Fatigue vs User Expectations Regarding Context-Aware Alarm Handling in Hospital Environments Using CallMeSmart 2017 FOREDRAG
Alarm Fatigue vs User Expectations Regarding Context-Aware Alarm Handling in Hospital Environments Using CallMeSmart 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Context sensitive system for secure communication between pre-surgical patients and health care personnel 2016 RAPPORT
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care 2016 FOREDRAG
Systems integrating self-collected health data by patients into EHRs and medical systems: a State-of-the-art review 2017 FOREDRAG
Motivating continous Sharing of Physical activity using non-Intrusive Data Extraction methods Retrospectively 2017 FOREDRAG
Telemedicine Services for the Arctic: A systematic review 2017 TIDSSKRIFTPUBL
eHealth is all about (wireless) communication(?) 2017 FOREDRAG
KABAL : kunnskapsbasert system for analyse av løpende engasjement ; en introduksjon til kunnskapsbaserte systemer 1987 RAPPORT
Søknad på professorat og dosentur 2017 FOREDRAG
Karriereplan for ansatte i vitenskapelige stillinger 2017 FOREDRAG
Hvordan bygge sterke forskningsgrupper? 2017 FOREDRAG
An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes 2017 FOREDRAG
An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Data Driven Blood Glucose Prediction: Interval vs. Point Blood Glucose Prediction? 2017 FOREDRAG
Data Driven Blood Glucose Prediction: Interval vs. Point Blood Glucose Prediction? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Automatic Monitoring and Control of Medication 2003 FOREDRAG
Better glucose regulation through enabling group-based motivational mechanisms in cloud-based solutions like Nightscout 2016 FOREDRAG
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 FOREDRAG
Software-based motivational mechanisms – improved motivation with gamification 2016 FOREDRAG
25 лет истории развития телемедицины на севере Норвегии 2016 BOK
25 years history of the development of telemedicine in northern Norway 2016 FOREDRAG
Motivation in mHealth, eHealth and telemedicine 2016 FOREDRAG
Literatures Review of Telemedicine Services in Maritime and Extreme Weather 2016 FOREDRAG
Literatures Review of Telemedicine Services in Maritime and Extreme Weather 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems 2016 TIDSSKRIFTPUBL
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Better glucose regulation through enabling group-based motivational mechanisms in cloud-based solutions like Nightscout 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care! 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Unintended Consequences of Tele Health and their Possible Solutions 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Beslutningsstøtte for personer med diabetes 2016 FOREDRAG
Designing mHealth tools empowering people with sickle cell disease 2016 FOREDRAG
Grensløs teknologi 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Har forskere et ansvar for teknologisk forskning som kan utslette menneskeheten? 2016 FOREDRAG
Udfordringer med telemedicin og e-sundhed: Erfaringer opnået gennem 25 år med telemedicin i Nordnorge 2016 FOREDRAG
Challenges in telemedicine and eHealth: Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway 2016 FOREDRAG
Designing mHealth tools empowering people with sickle cell disease 2016 TIDSSKRIFTPUBL
mHealth and eHealth for Patient Engagement and Self-Efficacy 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway 2016 FOREDRAG
Improved quality of life for people with diabetes through mHealth 2016 FOREDRAG
Type 1 diabetes = life-long logging of health data 2016 FOREDRAG
Mobile technologies for self-management of chronic diseases 2016 FOREDRAG
Designing User Interfaces for Personal Health Assessment Questionaires: A Report From a Pilot Study 2016 BOKRAPPORTDEL
Introduksjon til UNIX 1997 RAPPORT
DATAFAGLIG ETIKK. Instilling fra etikk-utvalget ved Seksjon for Datafag 1990 RAPPORT
Digital Users in Pre-Digital Hospital Organisations? An Analysis on the Readiness for Electronic Communication Between a Hospital and Surgical Patients 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic communication as a tool to reduce elective surgery cancellations a case study from Norway 2016 TIDSSKRIFTPUBL
User-Centric eHealth Tool to Address the Psychosocial Effects of Sickle Cell Disease 2016 FOREDRAG
User-centric ehealth tool to address the psychosocial effects of sickle cell disease 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Effectiveness of an Internet Community for Severely Obese Women 2016 FOREDRAG
Effectiveness of an Internet Community for Severely Obese Women 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Play and Learn: Developing a Social Game for Children with Diabetes 2016 FOREDRAG
Play and Learn: Developing a Social Game for Children with Diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Game Co-Design for Children with Type 1 Diabetes 2016 FOREDRAG
Serious game co-design for children with type 1 diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Tromsø – Norges hovedstad innen forskning på IKT i helsesektoren 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 FOREDRAG
Wearable Computing in Diabetes – Advanced Functions Enabled by Smartwatches 2016 FOREDRAG
Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource 2016 FOREDRAG
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 FOREDRAG
Using Online Forums to Better Understand Motivations Behind Technology Uptake Among Type 2 Diabetes Patients, Using CGM as the Use-Case 2016 FOREDRAG
Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway 2016 FOREDRAG
SFI TTL skaper verdier for helsesektoren 2015 MEDIEBIDRAG
Når frem med grunnforskning 2015 MEDIEBIDRAG
Veteraner med bok om telemedisinens historie i nord 2015 MEDIEBIDRAG
Plagiering er et kjempestort problem 2016 MEDIEBIDRAG
Research Ethics in Health Informatics – Why Bother? 2016 FOREDRAG
Software-based motivational mechanisms 2016 FOREDRAG
Forskningsetikkens ti bud 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic Disease Surveillance System Based on Inputs from People with Diabetes: An Early Outbreak Detection Mechanism 2016 BOKRAPPORTDEL
Research Ethics in Health Informatics – Why Bother? 2016 BOKRAPPORTDEL
Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016 2016 BOK
Motivation: Lessons learned from 15 years with self-management systems for people with diabetes 2016 FOREDRAG
Motivation, health care, technology, and design 2016 FOREDRAG
Some examples of motivation mechanisms from the diabetes group at UNN and a tiny bit of theory 2016 FOREDRAG
Motivation in games: Motivational Mechanisms used in Traditional Computer Games 2016 FOREDRAG
Selvhjelpssystemer for behandling av diabetes i utviklingsland 2015 FOREDRAG
Wearable Computing in Diabetes: Advanced Functions Enabled by Smartwatches 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Using Online Forums to Better Understand Motivations Behind Technology Uptake Among Type 2 Diabetes Patients, Using CGM as the Use-Case 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Appendix E Telemedisinske løsninger i maritime operasjoner og redningstjeneste 2016 RAPPORT
Hvordan bli professor før du er 40? 2011 RAPPORT
Hvordan bli professor før du er 40? (Alternativt – Hvordan bli professor?) 2015 RAPPORT
Søknad på professorat 2011 RAPPORT
Søknad på professorat ved norske universiteter og høgskoler 2015 RAPPORT
How to apply for a professorship (in Norway) 2011 RAPPORT
How to apply for a professorship at Norwegian Universities and University Colleges 2015 RAPPORT
How to become a (full) professor before you turn 40? 2011 RAPPORT
How to become a professor before you turn 40? (Alternatively – How to become a professor?) 2015 RAPPORT
Mobile applications for people with diabetes published between 2010 and 2015 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 FOREDRAG
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 FOREDRAG
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 FOREDRAG
My home is my hospital: Patient adopted telehomecare and telemedicine in homes 2003 RAPPORT
Forskningens samfunnsansvar – gjelder det meg også? 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Polish-Norwegian Cooperation for Integrated Care and Telemedicine. NST – History and Main Achievements 2015 RAPPORT
Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway 2015 BOK
Telemedisin til lands og til vanns i kaldt klima 2015 FOREDRAG
Telemedisin i arktiske omgivelser 2015 FOREDRAG
On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design 2015 FOREDRAG
Review of Serious Games for People with Diabetes 2015 BOKRAPPORTDEL
Extracting Gait Parameters from Raw Electronic Walkway Data 2011 TIDSSKRIFTPUBL
CallMeSmart: A system for context controlled mobile communication in hospitals 2013 FOREDRAG
CallMeSmart: An Ascom/trixbox based prototype for context controlled mobile communication in hospitals 2013 FOREDRAG
CallMeSmart: A VoIP Softphone on Android Based Mobile Devices using SIP 2013 FOREDRAG
Document Analysis (DA) as a Sociotechnical Design Framework for HCI: A Novel Tele-psychiatric Service as a Case Study 2013 FOREDRAG
Ten lessons you should know when implementing telemedicine services in rural areas 2013 FOREDRAG
Designing a diabetes mobile application with social network support 2013 FOREDRAG
Utilizing Physical Activity Trackers in Mobile Diabetes Self-management 2014 FOREDRAG
Prototyping a Diet Self-management System for People with Diabetes with Cultural Adaptable User Interface Design 2014 FOREDRAG
Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development 2014 FOREDRAG
Assessing the Potential Use of Eye-Tracking Triangulation for Evaluating the Usability of an Online Diabetes Exercise System 2015 FOREDRAG
Interruption Management for Hospital Communications Systems: A user requirements study 2014 FOREDRAG
CallMeSmart Becoming Ubiquitous and Self-learning 2015 FOREDRAG
Online Patients in an Offline Health Care Sector: Are Hospitals Ready for Electronic Communication With Patients? 2015 FOREDRAG
"Etablering av forskernettverk" & "Publiseringstradisjoner" 2014 FOREDRAG
Telemedicine in California, USA 2015 FOREDRAG
Research in telemedicine and medical informatics in Tromsø, Norway 2015 FOREDRAG
Etablering av forskernettverk & Publiseringstradisjoner 2015 FOREDRAG
A good (working) climate for research: What characterizes a good research group? 2015 FOREDRAG
Mining Symptoms of Severe Mood Disorders in Large Internet Communities 2015 FOREDRAG
Využití chytrých hodinek (smartwatch) při self-managementu diabetu 2015 FOREDRAG
Mining Symptoms of Severe Mood Disorders in Large Internet Communities 2015 BOKRAPPORTDEL
Telemedicine Services in Arctic Environments – Challenges for Successful Implementation 2015 FOREDRAG
Diabetes Group Education versus Individual Counselling: Review of Conflicting Evidence 2015 FOREDRAG
The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies 2015 FOREDRAG
CallMeSmart: Location tracking using BLE beacons 2015 FOREDRAG
Meeting Sickle Cell patients’ unmet needs with eHealth tools: a preliminary study 2015 FOREDRAG
Do mobile medical apps need to follow European and US regulations or not: decisions exemplified by diabetes management app 2015 FOREDRAG
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 FOREDRAG
Using Participatory Heuristic Evaluation as a Collaborative Backbone in Large-Scale Projects – preliminary experience from the eWALL EU-Project 2015 FOREDRAG
Communication Pattern Regarding Alarms and Patient Signals Between Nurses, Other Health Care Actors, Patients and Devices 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Assessing the potential use of eye-tracking triangulation for evaluating the usability of an online diabetes exercise system 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Video Conferencing Services in Healthcare: One Communication Platform to Support All 2015 TIDSSKRIFTPUBL
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 BOKRAPPORTDEL
25 years with telemedicine in Northern Norway 2015 FOREDRAG
Status of health informatics research in Scandinavia 2015 FOREDRAG
What are the most promising areas for doing research in health informatics? 2015 FOREDRAG
Vil underholdning og multimedia bidra til øke kvalitet i utdanning? 2015 FOREDRAG
Er Nord-Norge fremst i Norge på Helse IKT eller er det bare en illusjon? 2015 FOREDRAG
Apps for diabetics 2015 FOREDRAG
Telemedicine Services in Arctic Environments – Challenges for Successful Implementation 2015 BOKRAPPORTDEL
Diabetes Group Education versus Individual Counselling: Review of Conflicting Evidence 2015 BOKRAPPORTDEL
The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies 2015 BOKRAPPORTDEL
CallMeSmart: Location tracking using BLE beacons 2015 BOKRAPPORTDEL
Meeting Sickle Cell patients’ unmet needs with eHealth tools: a preliminary study 2015 BOKRAPPORTDEL
Do mobile medical apps need to follow European and US regulations or not: decisions exemplified by diabetes management app 2015 BOKRAPPORTDEL
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 BOKRAPPORTDEL
Using Participatory Heuristic Evaluation as a Collaborative Backbone in Large-Scale Projects – preliminary experience from the eWALL EU-Project 2015 BOKRAPPORTDEL
What device should be used for telementoring? Randomized controlled trial 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Assessing the impact of telestration on surgical telementoring: A Randomized Controlled Trial 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Selvhjelpsverktøy for barn og ungdom med diabetes i lav- og mellominntektsland 2015 FOREDRAG
On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design 2015 BOKRAPPORTDEL
CallMeSmart becoming ubiquious and self-learning 2015 BOKRAPPORTDEL
Online Patients in Offline Health Care Systems: Are hospitals ready for electronic communication with patients? 2015 BOKRAPPORTDEL
Ambient light as an information mediator for parents to children with diabetes 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Performance of the first Combined Smartwatch to Smartphone Diabetes Diary Application Study 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Søknadsprinsipper og søknadsstrategier 2014 FOREDRAG
Making multicultural research group work: Who shall adapt to whom? (Might it be that it is us – the Norwegians – who are different?) 2014 FOREDRAG
Tromsø-forsker mottok pris for arbeidet med denne revolusjonerende helse-appen 2015 MEDIEBIDRAG
Home-Based Health Monitoring for Pre-surgical Patients 2014 RAPPORT
“Diabetes Care”: Providing Advanced Representation of Mobile Diabetes Diary Data to General Practitioner 2014 RAPPORT
Synchronous online learning in the Arctic through Google Hangout and Twitter 2014 BOKRAPPORTDEL
Prototyping a Diet Self-management System for People with Diabetes with Cultural Adaptable User Interface Design 2014 BOKRAPPORTDEL
Utilizing Physical Activity Trackers in Mobile Diabetes Self-management 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Implementing telemedicine in rural areas: The Norwegian experiment 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Telemedicine in North-Norway 2014 FOREDRAG
Health informatics research - publications and contributions? 2014 FOREDRAG
Bruk av digitale verktøy i utdanning 2014 FOREDRAG
Tromsø – en internasjonal spydspiss innen telemedisin 2014 FOREDRAG
Cultural diversity and health systems’ design 2014 FOREDRAG
Do social media have a place in healthcare? 2014 FOREDRAG
Mine SFI-erfaringer – Hva vi burde ha tenkt på 2014 FOREDRAG
e-health in Norway 2014 FOREDRAG
Use of patient- recorded data in smartphone- based game for children with diabetes 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development 2014 BOKRAPPORTDEL
Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway 2014 FOREDRAG
Moving telementoring to the web 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 BOKRAPPORTDEL
Interruption Management for Hospital Communications Systems 2014 BOKRAPPORTDEL
Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway 2014 BOKRAPPORTDEL
Educational Social Games Embedded in a Telemonitoring Tool for Children with Type 1 Diabetes: A Preliminary Paper 2013 TIDSSKRIFTPUBL
A review of serious games for diabetic patients 2013 FOREDRAG
Mobile Patient Applications within Diabetes - from Few and Easy to Advanced Functionalities 2013 FOREDRAG
User requirements for interruption management in mobile communications in hospitals 2013 FOREDRAG
Towards privacy preserving comparative effectiveness research 2013 FOREDRAG
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 FOREDRAG
Publish or perish? – min vei mot publish 2013 FOREDRAG
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 FOREDRAG
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 BOKRAPPORTDEL
Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 - Proceedings 2013 BOK
Working solutions for telehealth in low resource areas 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Lessons Learned from 20 Years of Telemedicine in North Norway 2013 FOREDRAG
Rekk opp hånden alle som kjenner til forskningsetiske retningslinjer 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Design of an Advanced Mobile Diabetes Diary Based on a Prospective 6-month Study Involving People with Type 1 Diabetes 2013 FOREDRAG
CallMeSmart: A system for context controlled mobile communication in hospitals 2013 BOKRAPPORTDEL
Ten lessons you should know when implementing telemedicine services in rural areas 2013 BOKRAPPORTDEL
CallMeSmart: An Ascom/trixbox based prototype for context controlled mobile communication in hospitals 2013 BOKRAPPORTDEL
Designing a diabetes mobile application with social network support 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Document Analysis (DA) as a Sociotechnical Design Framework for HCI: A Novel Tele-psychiatric Service as a Case Study 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Patient Applications within Diabetes - from Few and Easy to Advanced Functionalities 2013 TIDSSKRIFTPUBL
User requirements for interruption management in mobile communications in hospitals 2013 TIDSSKRIFTPUBL
“Working solutions for telehealth in low resource areas” (Panel Discussion) 2013 FOREDRAG
Implementation of telemedicine services in rural areas - lessons learned and future perspectives 2013 FOREDRAG
Ten lessons you should know when implementing telemedicine services in rural areas 2013 FOREDRAG
International Master’s Program in Telemedicine and E‐health at University of Tromsø 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Ten Lessons for Successful Implementation of Telemedicine Services in North Norway 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 2013 BOK
Usage and Perceptions of a Mobile Self-Management Application for People with Type 2 Diabetes: Qualitative Study of 5-month Trial 2013 FOREDRAG
Usage and perceptions of a mobile self-management application for people with type 2 diabetes: qualitative study of a five-month trial 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Hvordan etablere et internasjonalt nettverk? 2013 FOREDRAG
Publiseringstradisjoner (Open Access, forlag, medforfatterskap, siteringer, indekser, etc.) 2013 FOREDRAG
Eksempler på mulige karriereplaner 2013 FOREDRAG
Operational Aspects of Inpatient and Outpatient Telemedicine 2013 FOREDRAG
Characterizing Development Patterns of Healthcare Social Networks 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Utilization of self-gathered patient data in a mobile-phone-based feedback system for patients with type 1 diabetes 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Size does matter: Women mentally rotate large objects faster than men 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Inferring community structure in healthcare forums. An empirical study 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Design of an advanced mobile diabetes diary based on a prospective 6-month study involving people with type 1 diabetes 2013 TIDSSKRIFTPUBL
A review of serious games for diabetic patients 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Telehealth at UC Davis—A 20-Year Experience 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Long-Term Engagement With a Mobile Self-Management System for People With Type 2 Diabetes 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Functionalities and input methods for recording food intake: A systematic review 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Physicians Interrupted by Mobile Devices in Hospitals: Understanding the Interaction Between Devices, Roles, and Duties 2013 TIDSSKRIFTPUBL
CallMeSmart: A VoIP Softphone on Android Based Mobile Devices Using SIP 2013 BOKRAPPORTDEL
A web/mobile app for internet based survey of gastrointestinal and respiratory symptoms 2012 RAPPORT
Snow Integrated Communicable Disease Prediction Service 2012 RAPPORT
Display Scale in a 'Document' perspective: size matters 2012 RAPPORT
Outbreak detection based on a tree-structured anatomic model for infection 2012 FOREDRAG
NST/UNN/UiT: Det enkleste er ofte det beste 2012 BOKRAPPORTDEL
Temporal Community Structure Patterns in Diabetes Social Networks 2012 BOKRAPPORTDEL
Assessing physical activity in the daily life of cystic fibrosis patients 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Kan publikasjonspoeng skape etiske dilemmas? 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Plagiering – det dummeste du kan gjøre som forsker? 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Using Personal Handheld Computing Devices for Personalizing Healthcare 2012 BOKRAPPORTDEL
Interactive Panel Discussion, Part of 1-day tutorial: “Telemedicine 201 - Taking Your Program to the Next Level.” 2012 FOREDRAG
Round table discussion: How to commercialize 2012 FOREDRAG
Panel discussion: Which are the challenges for successful eHealth in the High North in a short (2 years) and long (10 years) perspective? What are the generic concepts? Who are the main stakeholders? 2012 FOREDRAG
Home Telehealth – ideals and realities? 2012 FOREDRAG
NxtViCTS HC – Next generation VideoConference-based Telemedicine Systems for Home Care 2012 FOREDRAG
Beste forskningsmelding ever 2012 FOREDRAG
Forskning på medisinsk informatikk i Norge mot 2025 2012 FOREDRAG
Advancements in mHealth: Exemplified by the Few Touch Application for People with Diabetes 2012 FOREDRAG
Supporting Mobile Users in a Variable Connected Distributed System: The PASTA Approach 1995 BOKRAPPORTDEL
A Software Prosthesis for Color-Defective Vision 1996 BOKRAPPORTDEL
Lessons learned from interacting with users 40-70 years old in designing an eHealth self-help tool 2007 FOREDRAG
Reprogrammable hardware used in future patient-centric eHealth tools 2006 FOREDRAG
Supporting diabetes self-management through information and communication technology (ICT) 2007 FOREDRAG
Temporal Community Structure Patterns in Diabetes Social Networks 2012 FOREDRAG
Outbreak detection based on a tree-structured anatomic model for infection 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Scandinavian Conference on Health Informatics 2012 2012 BOK
Mobile Phone-Based Pattern Recognition and Data Analysis for Patients with Type 1 Diabetes 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Health Applications to Assist Patients with Diabetes: Lessons Learned and Design Implications 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Hvordan etablere et consortium? Viktigheten av nettverksetableringer og internasjonalt samarbeid 2012 FOREDRAG
Den gode forskningsprosjektsøknaden 2012 FOREDRAG
Søknad på professorat eller dosentur 2012 FOREDRAG
12 råd på veien mot professorat 2012 FOREDRAG
Dosent eller professor? To ulike karrierestiger 2012 FOREDRAG
Et godt (arbeids-)klima for forskning. Hva karakteriserer en god forskningsgruppe? 2012 FOREDRAG
Proof of concept for the role of glycemic control in the early detection of infections in diabetics 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Could mobile diabetes management systems revolutionize patient care? 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Effects and Feedback from 30 Individuals with Type 1 Diabetes, Using a Mobile Diabetes Diary: The Few Touch Application 2012 FOREDRAG
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2012 FOREDRAG
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2012 BOKRAPPORTDEL
Advancements in mHealth: Exemplified by the Few Touch Application for People with Diabetes 2012 FOREDRAG
The Tromsø Telemedicine Experience - 20 years of telemedicine in Tromsø 2011 FOREDRAG
The ICT Lifestyle and Health Motivation Project 2011 FOREDRAG
Redesigning user interfaces of wireless IP-DECT phones to support context-sensitive communication in hospitals 2011 FOREDRAG
The telemedicine and eHealth equation - proposal for an updated view on the Teorem of Medical Informatics 2011 BOKRAPPORTDEL
Global telemedicine services – what can be learned from telemedicine in Norway? 2011 BOKRAPPORTDEL
Spatial Tasks on a Large, High-Resolution, Tiled Display: A Male Inferiority in Performance with a Mental Rotation Task 2011 TIDSSKRIFTPUBL
A prototype system for Context Sensitive Communication in hospitals based on an Ascom/trixbox experimental platform 2011 RAPPORT
Comparative study on system requirements and success factors of telemedicine solutions in resource-poor settings 2011 RAPPORT
SMART CARB - A mobile nutrition self-management application for people with diabetes 2011 RAPPORT
E-læring for Web 2.0-generasjonen av studenter 2012 BOKRAPPORTDEL
Telemedicine in Tromsø, Norway 2011 FOREDRAG
Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2011 FOREDRAG
Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management 2011 FOREDRAG
Extracting Gait Parameters from Raw Electronic Walkway Data 2011 FOREDRAG
Mobile Peer Support in Diabetes 2011 FOREDRAG
Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset 2011 BOKRAPPORTDEL
Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset 2011 FOREDRAG
Context-sensitive Communication in Hospitals: A User Interface Evaluation and Redesign of Ascom Wireless IP-DECT Phones 2011 BOKRAPPORTDEL
Review of iPhone Applications for Diabetes Self-Management 2011 FOREDRAG
Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2011 BOKRAPPORTDEL
Next Generation Telehealth 2011 BOKRAPPORTDEL
Personalized Mobile Phone-based Tools for Type 1 Diabetes 2011 FOREDRAG
Improving Systems Interoperability with Model-Driven Software Development for HealthCare 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Automatic Infection Detection System 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Features of Mobile Diabetes Applications: Review of the Literature and Analysis of Current Applications Compared Against Evidence-Based Guidelines 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Spatial Tasks on a Large, High-Resolution, Tiled Display: A Male Inferiority in Performance with a Mental Rotation Task 2011 FOREDRAG
Global telemedicine services - what can be learned from telemedicine in Norway? 2011 FOREDRAG
20 years of Telemedicine in Tromsø, Norway 2011 FOREDRAG
Mobile Peer Support in Diabetes 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Document theory for the design of socio-technical systems A document model as ontology of human expression 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Extracting Gait Parameters from Raw Electronic Walkway Data 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Forskningsetikk – et lederansvar 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Skal varsle epidemier 2011 MEDIEBIDRAG
Mobile Diabetes Self-Management Tools –What’s the Role of Clinicians? 2011 FOREDRAG
Aktv IT-professor 1997 MEDIEBIDRAG
Kritisk på informatikk 1997 MEDIEBIDRAG
Sånn blir du professor 2008 MEDIEBIDRAG
Sånn blir du professor før du er 40 2008 MEDIEBIDRAG
Professor før 40 2008 MEDIEBIDRAG
Etablerer telemedisinsk SFI-senter i Tromsø 2006 MEDIEBIDRAG
Tenkehette til 10 mill 2006 MEDIEBIDRAG
Wired up for the aging boom 2007 MEDIEBIDRAG
Frihet gjør det umulige mulig. Pingviner flyr fritt både høyt og lavt i helsevesenet i Tromsø 2007 MEDIEBIDRAG
Nyttig nett-etikette 2002 MEDIEBIDRAG
Framtidas helsevesen er elektronisk 2004 MEDIEBIDRAG
Telemedisinere vil møte eldrebølgen 2006 MEDIEBIDRAG
Telemedisinsk teknologisenter til Tromsø 2006 MEDIEBIDRAG
Weekend gjest i P4 (radio) om regler for bruk av elektronisk post 2000 MEDIEBIDRAG
En leksjon om eksamen og eksamensteknikk 2005 FOREDRAG
En leksjon om eksamen og eksamensteknikk 2006 FOREDRAG
En leksjon om eksamen og eksamensteknikk 2007 FOREDRAG
En leksjon om eksamen og eksamensteknikk 2008 FOREDRAG
En leksjon om eksamen og eksamensteknikk 2009 FOREDRAG
Knowledge-based systems for commercial line insurance 1988 BOKRAPPORTDEL
Eksempler på vitenskapelig uredelighet 2011 FOREDRAG
Thesis proposals 1997 FOREDRAG
Beslutningsstøttesystem for bankvesenet 1986 FOREDRAG
Hvordan bli professor før du er 40 2007 FOREDRAG
Universitetet i Tromsø som kompetanseleverandør 2000 FOREDRAG
Hva kjennetegner gode forskningsmiljøer (og suksessrike forskere)? 1999 FOREDRAG
Digitale utfordringer 1998 FOREDRAG
Leveregler i vår digitale verden 1998 FOREDRAG
Sikkerhet og beskyttelse 1993 FOREDRAG
Ekspertsystemer – et ekspansivt område 1987 FOREDRAG
Strategier for organisasjonsendring ved innføring av EDB-systemer. Analysert i lys av teoretiske beslutningsmodeller 1996 FOREDRAG
Informatikkforskning —grunnleggende for moderne samfunnsutvikling 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Physical activity measurments by accelerometers in chronic diseases 2009 FOREDRAG
Measuring Physical Activity 2010 FOREDRAG
Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes 2010 BOKRAPPORTDEL
Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes 2010 FOREDRAG
Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset 2010 FOREDRAG
Trådløse og mobile teknologier til hjælp ved selvstyret diabetesbehandling 2010 FOREDRAG
Secondary Use of EHR: Data Quality Issues and Informatics Opportunities 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Disease surveillance systems for diabetics 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Datafaglig etikk – en forsømt komponent i datafaglig undervisning 1991 TIDSSKRIFTPUBL
Datafaglig etikk ved universiteter og høyskoler: Et forsømt område 1991 TIDSSKRIFTPUBL
Point-of-care devices for healthy consumers - a feasibility study 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Slik søker du et professorat! 2004 TIDSSKRIFTPUBL
Helseregion Nord - en stormakt innen helse og IKT 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Hvordan bli professor før du er 40? 2002 TIDSSKRIFTPUBL
Hvordan bli professor før du er 40? 1999 TIDSSKRIFTPUBL
ViSe2 - An Agent-Based Export Consulting Systems with Efficient Cooperation 1998 TIDSSKRIFTPUBL
PaSent - the Patient's Personal Health Advisor 2002 TIDSSKRIFTPUBL
Patient Diary as Tool for Patient Empowerment 2004 TIDSSKRIFTPUBL
The Oncological Nurse Assistant: A Web-Based Intelligent Oncological Nurse Advisor 2004 TIDSSKRIFTPUBL
The oncological nurse assistant: A web-based intelligent oncological nurse advisor 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Using discharge letters and context representation in information retrieval of medical literature 2003 TIDSSKRIFTPUBL
Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance 2005 TIDSSKRIFTPUBL
Current status and future perspectives in telecare for elderly people suffering from chronic diseases 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Properties of a fedarated epidemiology query system 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Knowledge-based systems for commercial line insurance 1989 TIDSSKRIFTPUBL
STRATEX – a Knowledge-Based Systems for Strategic Market Planning in Small Firms 1990 TIDSSKRIFTPUBL
Knowledge-Based Systems for Strategic Market Planning in Small Firms 1991 TIDSSKRIFTPUBL
Cooperation in a Distributed Artificial Intelligence Environment–the StormCast Application 1990 TIDSSKRIFTPUBL
KABAL: a Knowledge-Based System for Financial Analysis in Banking 1991 TIDSSKRIFTPUBL
Limitations of Knowledge-Based Systems for Financial Analysis in Banking 1992 TIDSSKRIFTPUBL
StormCast – A Disitributed Artificial Intelligence Application in the Weather Domain 1991 TIDSSKRIFTPUBL
Experiences from the Use of the Grimstad-Model for Design and Implementation of Educational Software 1991 TIDSSKRIFTPUBL
Teachers’ Further Education in Educational Computing: Experiences from The “Tromsø-Package” 1991 TIDSSKRIFTPUBL
"Watch the Document on the Wall!" an Analytical Model for Health Care Documents on Large Displays 2007 TIDSSKRIFTPUBL
The Virtual Library Secretary – A user model based software agent 1998 TIDSSKRIFTPUBL
SymboPaD – A Symbol-based Patient Diary for Small Children 2005 TIDSSKRIFTPUBL
SNOW Agents: Simple Network Of Working Agents 2004 TIDSSKRIFTPUBL
Measuring Physical Activity with Sensors: A Qualitative Study 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Bridging the Gap between Patients’ Expectations and General Practitioners’ Knowledge through Disease Surveillance 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Spatial Tasks on a Large, High-Resolution Tiled Display: Females Mentally Rotate Large Objects Faster Than Men 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile-Phone-based Self-Management Tools for Type 2 Diabetes – The Few Touch Application 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Developing a multivariable Developing a multivariable prognostic model for pancreatic endocrine tumors using the clinical data warehouse resources of a single institution 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Leaving twentieth-century understanding of documents - From book to eBook to digital ecosystem 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Exploring new directions in disease surveillance for people with diabetes: Lessons learned and future plans 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Model-Driven Traceability in Healthcare Information Systems Development 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Physicians interrupted by mobile devices in hospitals – understanding the interaction between devices, roles and duties 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Sixteen years of ICPC use in Norwegian primary care: looking through the facts 2010 TIDSSKRIFTPUBL
Grimstad-modellen 1990 TIDSSKRIFTPUBL
STRATEX – a Knowledge-Based System for Strategic Market Planning in Small Firms 1989 TIDSSKRIFTPUBL
A Multiagent Architecture for a Distributed Artificial Intelligence Application 1990 TIDSSKRIFTPUBL
StormCast – a Distributed Artificial Intelligence Application for Severe Storm Forecasting 1990 TIDSSKRIFTPUBL
RATATOSK – an Adaptive User Interface to Computer-Mediated Communication 1990 TIDSSKRIFTPUBL
STRATEX – a Knowledge-Based System for Strategic Market Planning in Small Firms 1990 TIDSSKRIFTPUBL
Modeling Prognostic Factors in Resectable Pancreatic Adenocarcinomas 2009 TIDSSKRIFTPUBL
GladLaks: Rasjonaliseringsverktøy innen fiskeoppdrett 1996 TIDSSKRIFTPUBL
A System for Monitoring Physical Activity Data Among People with Type 2 Diabetes 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Disease outbreak detection through clique covering on a weighted ICPC-coded graph 2008 TIDSSKRIFTPUBL
A Large, High Resolution Tiled Display for Medical Use: Experiences from Prototyping of a Radiology Scenario 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic Disease Surveillance for Sensitive Population Groups - The Diabetics Case Study 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 TIDSSKRIFTPUBL
An exploratory study of disease surveillance systems in Norway 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Reusing Patient Data to Enhance Patient Empowerment and Electronic Disease Surveillance 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Home telecare technologies for the elderly 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Mitt hjem er mitt hospital: Pasienttilpasset telebasert tilsyn og telemedisinske løsninger i hjemmet 2003 RAPPORT
Karakteristika ved et aktivt forskningsmiljø 1999 RAPPORT
Disease surveillance for sensitive populations 2007 RAPPORT
Blood glucose levels as a censor for the early detection of infection in type-1 diabetics 2007 RAPPORT
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 RAPPORT
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 RAPPORT
Telehomecare Technologies for the Elderly: Milestones and challenges 2008 RAPPORT
A Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients 2008 RAPPORT
An Exploratory Study of Disease Surveillance System in Norway 2008 RAPPORT
Models for Automatic Detection of Infectious Diseases at an Early Stage in Disease Progression 2008 RAPPORT
Grimstad-modellen for utvikling av undervisningsprogramvare 1990 RAPPORT
Knowledge-based systems for strategic market planning in small firms : the Stratex system 1989 RAPPORT
Improved management control in small companies by computer-aided instruction 1988 RAPPORT
KABAL - A KBS for Financial Analysis 1990 RAPPORT
Et helhetskonsept for anvendelsesorientert undervisning i økonomistyring for småbedrifter 1988 RAPPORT
Datafaglig etikk ved universiteter og høyskoler 1991 RAPPORT
Adapterbare og adaptive brukergrensesnitt 1992 RAPPORT
A Multiagent Architecture for a Distributed Artificial Intelligence Application 1990 RAPPORT
Cooperation in a Disitributed Artificial Intelligence Environment – the StormCast Application 1990 RAPPORT
Cooperation Through Information Interchange in StormCast 1990 RAPPORT
The StormCast Distributed Application. Version 1.8 1990 RAPPORT
RATATOSK – et adaptivt brukergrensesnitt for datamaskinbasert kommunikasjon 1990 RAPPORT
RATATOSK – an Adaptive User Interface to Computer-Mediated Communication 1990 RAPPORT
Teachers’ Further Education in Educational Computing – Experiences from the “Tromsø-Package” 1991 RAPPORT
Experiences from The Use of The Grimstad-Model for Design and Implementation of Educational Software 1991 RAPPORT
3D visualization of weather forecasts and topography 1994 RAPPORT
StormVideo – Digital Video in the Field of Meteorology 1994 RAPPORT
Satellite Communication applied in a distributed application 1994 RAPPORT
The StormCast API – The Specification of Standard Interfaces in StormCast 2.1 1994 RAPPORT
Arkitektur og visualisering. Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem 2001 RAPPORT
Nettbasert pasientinformasjonssystem. Hovedrapport fra Elviraprosjektet 2001 RAPPORT
The Virtual Secretary Project: The Problem Definition 1995 RAPPORT
The Virtual Secretary Project: Some Parts of the Project's Theoretical Background 1995 RAPPORT
The Virtual Secretary 1995 RAPPORT
An Environment for Secure Software Agents: The Virtual Secretary Approach 1995 RAPPORT
PanDa � A PATIENT DIARY FOR CONTROL WITH MEDICATION. Diplomoppgave 2004 RAPPORT
LAVAL - Lokasjonsbasert Administrasjons- og VArslingstjeneste for Leteaksjoner. Diplomoppgave 2004 RAPPORT
PaSent - Electronic Health Advisor. Diplomoppgave 2004 RAPPORT
Study, Evaluation and Implementation of a Datalink/MAC Layer Protocol for Low Bandwidth Ad Hoc Networks with Intermittent Connectivity. Diplomoppgave 2004 RAPPORT
Electronic medicine list. Diplomoppgave 2004 RAPPORT
SymboPaD - En tegne- og symbolbasert elektronisk pasientdagbok for barn 2005 RAPPORT
Semi-Automatic Analysis of Web Pages 2005 RAPPORT
Astma Pasientdagbok (AstmaPaD). Telemedisinsk tilsyn og oppfølging av astmasyke barn uten lese og skrive kunnskaper 2005 RAPPORT
TAB-IM: Telemedicine Availabulity Broker: Instant Messaging in Health-Sector 2005 RAPPORT
SymboMed: Symbolbasert medisinliste for små barn 2005 RAPPORT
An Open Source PACS study 2006 RAPPORT
The Infectious Health Analysis (IHAS) system 2006 RAPPORT
The Scandinavian Health Network: Connecting the Scandinavian countries` health networks 2007 RAPPORT
Writing Electronic Nursing Care Plans. An Approach to Facilitate Navigation the Standardized Nursing Vocabularies NANDA and NIC 2007 RAPPORT
Mobile blood donor registration system Dodoma Regional Blood Transfusion Centre National Blood Transfusion Service Dodoma/Dar es Salaam, Tanzania 2007 RAPPORT
Design and implementation of an Encourager and Motivator Application of Physical Activity based on Bluetooth devices and Argos Middleware Platform 2008 RAPPORT
A Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients 2008 RAPPORT
Visualization of contagious disease outbreak information for primary care physicians 2007 RAPPORT
Kommunikasjonsbehov og kommunikasjonsinfrastruktur i boliger for unge mennesker 2004 RAPPORT
SymboL Et symbolspråk for Symbo 2007 RAPPORT
Sensorintegrasjon i elektroniske pasientjournalsystemer Integrasjon av måledata fra PiKo Flow Meter i Proper 2007 RAPPORT
The Snow Agent System - A mobile agent system platform for extending electronic health record systems with clinical decision support modules 2006 RAPPORT
Domain limitations and consequences of domain limitationson the system role in knowledge-based systems within financial analysis and strategic market planning: results from the construction of the KABAL and the STRATEX systems 1992 RAPPORT
The Few Touch Digital Diabetes Diary, User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2009 RAPPORT
Obol - The Disign and Implementation of a Security Protocol Programming Language 2008 RAPPORT
Sender e-post - men kan ikke skrive 2001 MEDIEBIDRAG
Framtidas helsevesen er elektronisk 2003 MEDIEBIDRAG
Gjør internett brukervennlig 2004 MEDIEBIDRAG
Studie med mye sprell 2005 MEDIEBIDRAG
Studenter utviklet tilsynssystem 2005 MEDIEBIDRAG
Model-Driven Traceability in Healthcare Information Systems Development 2010 FOREDRAG
Exploring new directions in disease surveillance for people with diabetes: Lessons learned and future plans 2010 FOREDRAG
User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2010 FOREDRAG
E-learning tools for the Web 2.0 generation of students 2010 FOREDRAG
Leaving twentieth-century understanding of documents - From book to eBook to digital ecosystem 2010 FOREDRAG
Secondary Use of EHR: Data Quality Issues and Informatics Opportunities 2010 FOREDRAG
Skalering i StormCast 1993 FOREDRAG
Evaluation of an Ascom/trixbox system for context sensitive communication in hospitals 2010 FOREDRAG
Experiences from using a diabetes diary based on a mobile phone - the few touch application 2009 FOREDRAG
Tromsø Telemedicine Laboratory – fra hospital til børs 2009 FOREDRAG
Measuring Physical activity with Sensors: A Qualitative Study 2009 FOREDRAG
Bridging the Gap between Patients' Expectations and General Practitioners' Knowledge through Disease Surveillance 2009 FOREDRAG
Large, high-resolution displays for co-located collaboration within healthcare: information proliferation for medical decision-making 2009 FOREDRAG
Spatial Tasks on a Large, High-Resolution Tiled Display: Females Mentally Rotate Large Objects Faster Than Men 2009 FOREDRAG
Integration of Electronic Patient Records – Opportunities and Challenges 2000 FOREDRAG
The Tromso telemedicine experience - 20 years of Telemedicine in Tromso, Norway 2007 FOREDRAG
Improved patient empowerment and continuity of care through electronic disease surveillance 2008 FOREDRAG
A Software Prosthesis for Color-Defective Vision 1996 FOREDRAG
Supporting Mobile Users in a Variable Connected Distributed System: The PASTA Approach 1995 FOREDRAG
The Virtual Secretary Architecture for Secure Software Agents 1996 FOREDRAG
A Secure System Architecture for Software Agents: The Virtual Secretary Approach 1995 FOREDRAG
StormCast – A Distributed Application 1991 FOREDRAG
Teachers’ Further Education in Educational Computing: Experiences from The “Tromsø-Package” 1991 FOREDRAG
Experiences from The Use of The Grimstad-Model for Design and Implementation of Educational Software 1991 FOREDRAG
New Directions in Electronic Disease Surveillance: Detection of Infectious Diseases during the Incubation Period 2009 FOREDRAG
A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes 2009 FOREDRAG
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 FOREDRAG
Twenty Years of Telemedicine in Tromsø 2008 FOREDRAG
Telemedicine in Norway 2008 FOREDRAG
Experiences with telemedicine in Tromsø, Norway – from entrepreneurship to full-scale telemedicine services (L’expérience de télémédecine en Norvège) 2008 FOREDRAG
Bruk av teknologi i telebasert tilsyn for eldre 2008 FOREDRAG
Models for Automatic Detection of Infectious Diseases at an Early Stage in Disease Progression 2008 FOREDRAG
An Exploratory Study of Disease Surveillance Systems in Norway 2008 FOREDRAG
Telehomecare Technologies for the Elderly: Milestones and challenges 2008 FOREDRAG
Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients 2008 FOREDRAG
Electronic Disease Surveillance for Sensitive Population Groups - The Diabetics Case Study 2008 FOREDRAG
Disease outbreak detection through clique covering on a weighted ICPC-coded graph 2008 FOREDRAG
A System for Monitoring Physical Activity Data Among People with Type 2 Diabetes 2008 FOREDRAG
A Large, High Resolution Tiled Display for Medical Use: Experiences from Prototyping of a Radiology Scenario 2008 FOREDRAG
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 FOREDRAG
Usability of a Mobile Self-Help Tool for People with Diabetes: the Easy Health Diary 2007 FOREDRAG
No-touch wireless transfer of blood glucose data from patient-operatedblood glucose monitors 2007 FOREDRAG
Telemedicine in (private) homes 2007 FOREDRAG
Twenty years of Telemedicine in Tromsø 2007 FOREDRAG
How to write a scientific paper 2007 FOREDRAG
Telemedicine in Norway 2007 FOREDRAG
Norwegian Experiences with Telemedicine and E-Health 2007 FOREDRAG
Utfordringer i telemedisinsk forskning - fra hospital til børs 2007 FOREDRAG
"Watch the Document on the Wall!" An Analytical Model for Health Care Documents on Large Displays 2007 FOREDRAG
The Mobile solution for blood donor, registration and identification fot the National Blood Transfusion Service, Tanzania 2007 FOREDRAG
The Scandinavian Health Network 2007 FOREDRAG
Context-aware systems for mobile communication in healthcare - A user oriented approach 2007 FOREDRAG
Automatic Infection Detection System 2007 FOREDRAG
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 FOREDRAG
Improving Systems Interoperability with Model-Driven Software Development for Healthcare 2007 FOREDRAG
Leaving nineteenth-century understanding of documents 2005 FOREDRAG
A decentralised model for EHR data integration 2006 FOREDRAG
Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool 2006 FOREDRAG
Insight and Experience Gained from Clinical Telemedicine Applications 2006 FOREDRAG
Challenges in telemedicine and eHealth: Lessons learned from 20 years with telemedicine in Tromsø 2006 FOREDRAG
Open Source Software - The future of medical imaging? 2006 FOREDRAG
Considerations on a Documentation Approach to Analysis of Health Care Information Needs within a Computer Supported Cooperative Work Framework 2006 FOREDRAG
EHR in Telehomecare 2003 FOREDRAG
Agents as personal assistants: Experiences from the Virtual Secretary project 1998 FOREDRAG
Overview of the Moby Dick project 1998 FOREDRAG
A remote controlled pill dispenser for telecare 2002 FOREDRAG
Symbo email for small children 2002 FOREDRAG
My Own Hopital: Turning Private Homes into Hospitals 2005 FOREDRAG
A Wearable eHealth System for People With Type 2 Diabetes 2005 FOREDRAG
Analyzing Health Care Information Needs Within a Computer Supported Cooperative Work Framework using Documentation Theory 2005 FOREDRAG
Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks 2005 FOREDRAG
The Oncological Nurse Assistant: A Web-Based Intelligent Oncological Nurse Advisor 2004 FOREDRAG
Patient Diary as Tool for Patient Empowerment 2004 FOREDRAG
Integration of Sensordata in PanDa Patient Diary 2004 FOREDRAG
My Home is my Hospital 2004 FOREDRAG
PanDa � A Patient Diary for Control with Medication 2004 FOREDRAG
SymboPaD � A Symbol-based Patient Diary for Children 2004 FOREDRAG
SNOW Agents: Simple Network Of Working Agents 2004 FOREDRAG
PaSent - The Electronic Patient Record as the Patients Health Adviser 2001 FOREDRAG
A Smart Home Infrastructure for Increased Quality of Life in Senior Citizens Private Homes: The Good Room Approach 2001 FOREDRAG
Integration of Electronic Patient Records - The DiPato Approach 2000 FOREDRAG
A telecare infrastructure for private homes 2002 FOREDRAG
PaSent - the Patient's Personal Health Advisor 2002 FOREDRAG
Empowering the patient: How to provide patients with personalized medical information 2002 FOREDRAG
Scenario 2002 1999 FOREDRAG
Approaching Efficient Cooperation in a Multi-Agent System 1997 FOREDRAG
User Model Based Software Agents: The Virtual Secretary Approach 1997 FOREDRAG
The Moby Dick Architecture 1998 FOREDRAG
Using User Models in Software Agents: The Virtual Secretary 1998 FOREDRAG
Achieving Efficient Cooperation in a Multi-Agent System: the Twin-Base Modeling 1997 FOREDRAG
ViSe2 - An Agent-Based Export Consulting System with Efficient Cooperation 1997 FOREDRAG
An Efficient Heuristic Search in a Large Multi-Agent System 1997 FOREDRAG
Automatic Monitoring and Control of Medication 2003 FOREDRAG
An electronic health record-based system for automatic monitoring and control of medication 2003 FOREDRAG
Using discharge letters and context representation in information retrieval of medical literature 2003 FOREDRAG
Physicians interrupted by mobile devices in hospitals – understanding the interaction between devices, roles and duties 2010 FOREDRAG
Aktivitätsmessungen mit multiplen Sensoren (Akzelerometern) bei COPD-Patienten mit LTOT – eine Pilotstudie 2010 FOREDRAG
User-Involved Design of Mobile Self-Help tools for People with Diabetes – The Few Touch Application 2010 FOREDRAG
User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes 2010 FOREDRAG
Designing mobile patient-centric self-help terminals for people with diabetes 2009 FOREDRAG
Diabetes diary based on a mobile phone – Users´experiences and iterative design process 2009 FOREDRAG
Experiences from using a diabetes diary based on a mobile phone - the few touch application 2009 FOREDRAG
A Qualitative Study of Current and Future Systems for Disease Surveillance 2008 FOREDRAG
Electronic infectious disease surveillance systems for diabetics 2008 FOREDRAG
Blood glucose levels as a censor for the early detection of infection in type-1 diabetics 2007 FOREDRAG
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 FOREDRAG
Disease surveillance for sensitive populations 2007 FOREDRAG
Construction of a Self-help System for Automatic Capture of Physical Activity Data Among People With Type 2 Diabetes 2007 FOREDRAG
Usability of a Mobile Self-Help Tool for People with Diabetes 2007 FOREDRAG
Compiling medication lists using distributed search 2006 FOREDRAG
Capturing and presenting patient-data through a smartphone: Designing a self-help tool 2006 FOREDRAG
SymboPaD – A Symbol-based Patient Diary for Small Children 2005 FOREDRAG
An Organizational Approach to Efficient Cooperation in an Agent Society 1997 FOREDRAG
Uten informatikk, ingen moderne medisin? 2010 FOREDRAG
Fusk i forskning: Noen klassiske eksempler 2010 FOREDRAG
Research Methods 1995 FOREDRAG
Computing the Future 1993 FOREDRAG
Telemedisin.teknologi og helse 2010 FOREDRAG
Den gode søknaden - krav, tips og råd 2009 FOREDRAG
Hvordan bli professor (før du er 40)? Tolv (gode) råd på veien mot professoratet 2009 FOREDRAG
Mitt hjem er mitt hospital – om telemedisinske løsninger i hjemmet 2009 FOREDRAG
Etikk og informatikk 1999 FOREDRAG
Det finnes ingen gjemmesteder på elektroniske veier 1999 FOREDRAG
Få vinnere og mange tapere i kunnskapssamfunnet 1999 FOREDRAG
Universitetets næringslivsansvar 1999 FOREDRAG
Digitale utfordringer 1998 FOREDRAG
Hvordan kan vi unngå nerd-stempelet? 1998 FOREDRAG
Utviklingen i Silicon Valley 1998 FOREDRAG
Kontorløse sekretærer 1995 FOREDRAG
Kunnskapsbaserte systemer innen bank og finans 1998 FOREDRAG
Kontorløse sekretærer – utopi eller realitet 1997 FOREDRAG
Universitetets ansvar for næringslivet 1996 FOREDRAG
Finansielle ekspertsystemer 1991 FOREDRAG
StormCast – en distribuert AI applikasjon 1990 FOREDRAG
Datafaglig etikk 1990 FOREDRAG
RATATOSK – et adaptivt brukergrensesnitt 1990 FOREDRAG
Tromsø telemedicine experiment 2006 FOREDRAG
Forskning og forskningsformidling 2001 FOREDRAG
Forskning og forskningsformidling 2003 FOREDRAG
Working on a doctoral thesis 2004 FOREDRAG
Søknad på professorat 2005 FOREDRAG
Søknad på førstelektorstilling 2005 FOREDRAG
How to master a PhD-program 2006 FOREDRAG
Den gode søknaden - krav, tips og råd 2008 FOREDRAG
Hvordan bli professor? Tolv gode råd på veien mot professorat 2008 FOREDRAG
Morgendagens bibliotek: Hvilke tanker og forventninger har jeg til biblioteket? 2008 FOREDRAG
Hvorfor kan man ikke bare ta en digital kopi? 2008 FOREDRAG
Elektronisk ID - en begrepsavklaring 2006 FOREDRAG
Leveregler for e-post – Act Street Wise 2006 FOREDRAG
Lessons learned from 20 years with telemedicine in Tromsø 2006 FOREDRAG
Lessons learned from 20 years with telemedicine in Tromsø 2006 FOREDRAG
Lessons learned from 20 years with telemedicine in Tromsø 2006 FOREDRAG
Computer Science Behind Your Science 2006 FOREDRAG
Health Informatics 2006 FOREDRAG
Hvordan bli professor før du er 40? 2000 FOREDRAG
Fallgruber i doktorgradsprosjekter 2000 FOREDRAG
Hvordan bli professor før du er 40? 2000 FOREDRAG
Leveregler på nettet – hva din mor og far burde fortalt deg 2001 FOREDRAG
”Act street wise” – nettet overvåker deg 2001 FOREDRAG
”Gi meg din URL og jeg skal si deg hvem du er” – web’en som personlig informasjonstjener 2001 FOREDRAG
Hvorfor konstruers virusprogrammer og ormprogrammer? 2001 FOREDRAG
Hvorfor kan man ikke bare ta en kopi av programvaren? Om digital eiendomsrett 2001 FOREDRAG
Digitale utfordringer – hva venter oss i årene framover? 2001 FOREDRAG
Etikk, e-handel og informasjonsteknologi 2001 FOREDRAG
Søknad på professorat og andre vitenskapelige stillinger 2002 FOREDRAG
Mitt hjem er mitt hospital 2004 FOREDRAG
Analyse av web-sider 2004 FOREDRAG
Veiledningssituasjonen ved Universitetet i Tromsø: styrker og svakheter 2002 FOREDRAG
Dagens og morgendagens teknologiske muligheter i omsorgsboliger 2001 FOREDRAG
Data og etikk 2001 FOREDRAG
En fremtid full av datateknologi: store muligheter for alle eller handicap for mange? 2003 FOREDRAG
En fremtid full av datateknologi: store muligheter for alle eller handicap for mange? 2003 FOREDRAG
Hvordan skal informatikkstudiet bli kvitt ‘nerd stempelet’? 1998 FOREDRAG
Gyldne reglere for brukergrensesnittdesign 1998 FOREDRAG
Samfunnsmessige konsekvenser av internett 1998 FOREDRAG
Tør du virkelig handle på nettet? 2000 FOREDRAG
Telemedisin og den teknologiske dimensjon 2000 FOREDRAG
Glem storebror: alle ser deg 2000 FOREDRAG
Teknologiens gode sider - finnes de? 2001 FOREDRAG
Overvåkning eller trygghet? Morgendagens smarthusløsninger bringer 1984-problematikken inn i private hjem 2000 FOREDRAG
Fremtidens omsorgsbolig: Dagens og morgendagens teknologiske muligheter 2001 FOREDRAG
Framtidens huslege: Telemedisinske løsninger i private hjem 2003 FOREDRAG
Mitt hjem er mitt hospital 2003 FOREDRAG
Telemedisin i private hjem 2004 FOREDRAG
Mitt hjem er mitt hospital: Telemedisinske systemer i private hjem 2004 FOREDRAG
Patenter = fremmedord på P i IKT FoU 2005 FOREDRAG
Mitt hjem er mitt hospital: Telemedisinske løsninger i private hjem 2005 FOREDRAG
Den elektroniske pasientjournalen som pasientens kunnskapskilde: hvordan intelligente søkeagenter kan fremskaffe informasjon om egne lidelser 2001 FOREDRAG
Det Gode Rommet – Organisering og fremtidsvisjoner 2001 FOREDRAG
Myter om IT-bransjen 2000 FOREDRAG
Telemedisin i private hjem 2002 FOREDRAG
Web pages and the disappearanse of social reality: An analysis of its moral implications 2002 FOREDRAG
Give me your URL and I will tell you who you are 1999 FOREDRAG
Gi meg din URL, og jeg skal si deg hvem du er 1997 FOREDRAG
Hvordan kan vi lære av Silicon Valley? 1997 FOREDRAG
Symbo e-mail for small children 2002 BOKRAPPORTDEL
Achieving Efficient Cooperation in a Multi-Agent System: the Twin-Base Modeling 1997 BOKRAPPORTDEL
ViSe2-an agent-based expert consulting system with efficient cooperation 1997 BOKRAPPORTDEL
ViSe2 - An Application of Intelligent Agents Approaching Efficient Cooperation in a Multi-Agent System 1997 BOKRAPPORTDEL
Myter om IT-bransjen 2000 BOKRAPPORTDEL
Integration of Electronic Patient Records - The DiPato Approach 2000 BOKRAPPORTDEL
An electronic health record-based system for automatic monitoring and control of medication 2003 BOKRAPPORTDEL
A Wearable eHealth System for People With Type 2 Diabetes 2005 BOKRAPPORTDEL
Using User Models in Software Agents: The Virtual Secretary 1998 BOKRAPPORTDEL
Open Source Software - The future of medical imaging? 2006 BOKRAPPORTDEL
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons learned from 20 years with Telemedicine in Tromsø 2006 BOKRAPPORTDEL
New Trends in Electronic Health Records 2006 BOKRAPPORTDEL
A Decentralised Model for EHR Data Integration 2006 BOKRAPPORTDEL
Considerations on a Documentation Approach to Analysis of Health Care Information Needs within a Computer Supported Cooperative Work Framework 2006 BOKRAPPORTDEL
Knowledge-based Systems – a new stage in banking and finance 1988 BOKRAPPORTDEL
Architectural Issues in the StormCast System 1995 BOKRAPPORTDEL
Documents in medicine: from paper documents to quality-healthcare? 2007 BOKRAPPORTDEL
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 BOKRAPPORTDEL
Improving Systems Interoperability with Model-Driven Software Development for HealthCare 2007 BOKRAPPORTDEL
Automatic Infection Detection System 2007 BOKRAPPORTDEL
Context-aware systems for mobile communication in healthcare - A user oriented approach 2007 BOKRAPPORTDEL
The Scandinavian Health Network 2007 BOKRAPPORTDEL
The Mobile solution for blood donor, registration and identification for the National Blood Transfusion Service, Tanzania 2007 BOKRAPPORTDEL
Usability of a Mobile Self-Help Tool for People with Diabetes: the Easy Health Diary 2007 BOKRAPPORTDEL
No-touch wireless transfer of blood glucose data from patient-operatedblood glucose monitors 2007 BOKRAPPORTDEL
Cooperator-Base U Task-Base for Agent Modeling: the Virtual Secretary Approach 2006 BOKRAPPORTDEL
A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes 2009 BOKRAPPORTDEL
New Directions in Electronic Disease Surveillance: Detection of Infectious Diseases during the Incubation Period 2009 BOKRAPPORTDEL
KABAL – a knowledge-based system for analysis of financial statements 1988 BOKRAPPORTDEL
Improved Management Control in Small Companies by Computer Aided Instruction 1988 BOKRAPPORTDEL
StormCast – a Distributed Artificial Intelligence Application for Severe Storm Forecasting 1989 BOKRAPPORTDEL
STRATEX – a Knowledge-based System for Export of Fish and Fish Products 1988 BOKRAPPORTDEL
RATATOSK – an Adaptive User Interface to Computer-Mediated Communication 1990 BOKRAPPORTDEL
StormCast – A Distributed Application 1991 BOKRAPPORTDEL
Reducing the gap between academic theory and professional practice in software engineering education 1994 BOKRAPPORTDEL
Convenient Abstractions in StormCast Applications 1994 BOKRAPPORTDEL
Evaluation of an Ascom/trixbox system for context sensitive communication in hospitals 2010 BOKRAPPORTDEL
Wireless and Mobile Technologies Improving Diabetes Self-Management 2011 BOKRAPPORTDEL
User Model Based Software Agents: The Virtual Secretary Approach 1997 BOKRAPPORTDEL
Forskerhåndboken 1998 BOK
Etikk og informasjonsteknologi 2000 BOK