Halgeir Holthe

Bio

Dr. polit., pedagog med undervisningserfaring fra alle nivåer i norsk skoleverk. Forskningserfaring fra UiTø.

Brukermedvirkning og helsevesenets publikumsrelasjoner.

Halgeir Holthe

Telefon: 957 29 763

Stilling: Sosiolog

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Halgeirs prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Helseplattformen: fastlegers tidsbruk 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Måling og forståelse av tidsbruk knyttet til informasjonsbehandling i den kommunale helsetjenesten 2017 - 2017 Pasientforløp
Gunn-Hilde Rotvold

Halgeirs publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Prom and prem data in Norwegian primary care 2017 FOREDRAG
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG
Universell utforming og tilgjengelighet 2016 INFORMASJONSMATR
Proms and prems in Norwegian primary care 2017 FOREDRAG
Allment tilgjengelige e-helsetjenester 2016 FOREDRAG
Nettbaserte helsetjenester for alle. Hvordan utvikle og implementere allment tilgjengelige e-helsetjenester i Norge 2016 RAPPORT
ePoint.telemed: An Open Web-based Platform for Home Monitoring of Patients with Chronic Heart Failure 2015 BOKRAPPORTDEL
ePoint.telemed: An Open Web-based Platform for Home Monitoring of Patients with Chronic Heart Failure 2015 FOREDRAG
Development and trial of ePoint. telemed-An open web-based platform for home monitoring of chronic heart failure patients 2015 BOKRAPPORTDEL
The UN Convention on the Rights og People with Disabilities: A blind man`s perspective 2015 BOKRAPPORTDEL
The UN Convention on the rights of persons with disabilities in practice 2015 BOKRAPPORTDEL
The UN Convention in practise on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Germany, Norway and Russia. 2015 BOK
Development and trial of ePoint.telemed – An open web-based platform for home monitoring of chronic heart faillure patients 2015 FOREDRAG
Research that may advance users' participation 1997 BOKRAPPORTDEL
User Participation in the workings of Education 1997 BOK
Communicating textual health information to the mobile phones of visually-impaired users 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Det spesialpedagogiske møtet 2000 BOKRAPPORTDEL
Empowering patients by introducing mobile data terminals in home care services at north calote 2005 FOREDRAG
Til alles tilfredshet? 2002 TIDSSKRIFTPUBL
Brukerperspektivet: Mulighet og myte 2002 TIDSSKRIFTPUBL
Mest om et uvanlig eksempel kalt Rex 2013 BOKRAPPORTDEL
Innledning Klientens stemme - hjelperens blikk 2013 BOKRAPPORTDEL
Klientens stemme - hjelperens blikk 2013 BOK

Halgeirs prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Halgeir Holthe, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen
2016 03 Nettbaserte helsetjenester for alle Halgeir Holthe

Halgeirs faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2016 05 Universell utforming og tilgjengelighet Halgeir Holthe