logo

Halgeir Holthe

Bio

Dr. polit., pedagog med undervisningserfaring fra alle nivåer i norsk skoleverk. Forskningserfaring fra UiTø.

Brukermedvirkning og helsevesenets publikumsrelasjoner.

Halgeir Holthe

Telefon: 957 29 763

Stilling: Sosiolog

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Publikasjoner i CRIStin