Hanne Hoaas

Bio

Hanne Hoaas, fysioterapeut og ph.d. student, har vært stipendiat ved senteret siden februar 2014. I 2013 fullførte hun en master i klinisk fysioterapi ved hjerte- og lungesykdommer ved Høyskolen i Bergen. Hun har ni års klinisk erfaring som fysioterapeut fra hjerte- og lungerehabiliteringskurs ved LHL-klinikkene Skibotn. Siden 2015 har hun vært styremedlem i Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for hjerte – og lungefysioterapi. Hennes forskningsinteresser ligger innen rehabilitering og fysisk aktivitet, bruk av e-helse og telemedisin innen rehabilitering og helseforebygging, samt arbeidsbelastningstesting og treningsfysiologi.

Hanne Hoaas

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 481 05 313

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Digitale helsetjenester


LinkedIn-profil

Hannes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
iTrain-study - Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni

Hannes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Seasonal variations in objectively assessed physical activity among people with COPD in two Nordic countries and Australia: a cross-sectional study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Erfaringer med telerehabilitering til personer med KOLS 2018 FOREDRAG
Telerehabilitering 2017 INFORMASJONSMATR
Telerehabilitering for pasienter med KOLS 2017 FOREDRAG
Bruk av moderne teknologi for å ivareta treningsvaner 2017 FOREDRAG
Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre 2017 RAPPORT
Are physical activity and benefits maintained after long-term telerehabilitation in COPD? 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Telerehabilitering for pasienter med KOLS- Erfaringer fra en toårig pilotstudie 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Maintenance of physical activity and health outcomes after long-term telerehabilitation in COPD 2016 FOREDRAG
Telerehabilitering for pasienter med KOLS 2016 FOREDRAG
Long-term integrated telerehabilitation of COPD Patients: A multicentre randomised controlled trial (iTrain) 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Long-term exercise maintenance in COPD via telerehabilitation: a two-year pilot study 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Kronikk: Hjemmebehandling for kolspasienter når kommunene skjærer ned 2015 MEDIEBIDRAG
Adherence and factors affecting satisfaction in long-term telerehabilitation for patients with chronic obstructive pulmonary disease: a mixed methods study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Long-term exercise maintenance in COPD via telerehabilitation: effects from a 2-year pilot study 2015 FOREDRAG
Adherence and factors affecting satisfaction in long-term telerehabilitation for COPD patients 2015 FOREDRAG

Hannes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Hanne Hoaas, Elin Johnsen

Hannes faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2017 01 Telerehabilitering Hanne Hoaas Paolo Zanaboni