Håvard Blixgård

Bio

Håvard K. Blixgård, senior programvareutvikler, har arbeidet ved senteret siden juni 2012. Han er utdannet  sivilingeniør i informatikk i 2004 ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfattet et opphold ved Queensland University of Technology i Australia. Blixgård har i den senere tid gjennomført telemedisinstudiet ved UiT. Han har tidligere jobbet både som frilanser og i privat sektor som konsulent. Håvards arbeider innen alle faser av programvareutvikling: fra arkitektur til design, implementering og vedlikehold. Håvard er også involvert i utformingen av forskningsprosjekter. Han har tatt del i  internasjonale forskningsprosjekter for EU og  interne forskningsprosjekter ved senteret. Noen av teknologiene han har jobbet med i de siste prosjektene: Android, Java, Python, Django, PostgreSQL, SQLite, Apache, NGINX, REST.

Håvard Blixgård

Telefon:

Stilling: Systemutvikler

Avdeling: Personlig e-helse


Publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 FOREDRAG
System for enabling clinicians to relate to a mobile health app: Preliminary results of the Norwegian trial in the EU FI-STAR project 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care! 2016 TIDSSKRIFTPUBL
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 FOREDRAG
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 FOREDRAG
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 BOKRAPPORTDEL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 TIDSSKRIFTPUBL
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 FOREDRAG
THE NEED FOR UPDATED EVALUATION APPROACHES FOR EHEALTH AND MHEALTH INTERVENTIONS – A DYNAMIC CONCEPT FOR MORE EFFICIENT TRIALS 2017 TIDSSKRIFTPUBL
THE NEED FOR UPDATED EVALUATION APPROACHES FOR EHEALTH AND MHEALTH INTERVENTIONS – A DYNAMIC CONCEPT FOR MORE EFFICIENT TRIALS 2017 FOREDRAG
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care 2016 FOREDRAG