logo

Håvard Blixgård

Bio

Håvard K. Blixgård, senior programvareutvikler, har arbeidet ved senteret siden juni 2012. Han er utdannet  sivilingeniør i informatikk i 2004 ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfattet et opphold ved Queensland University of Technology i Australia. Blixgård har i den senere tid gjennomført telemedisinstudiet ved UiT. Han har tidligere jobbet både som frilanser og i privat sektor som konsulent. Håvards arbeider innen alle faser av programvareutvikling: fra arkitektur til design, implementering og vedlikehold. Håvard er også involvert i utformingen av forskningsprosjekter. Han har tatt del i  internasjonale forskningsprosjekter for EU og  interne forskningsprosjekter ved senteret. Noen av teknologiene han har jobbet med i de siste prosjektene: Android, Java, Python, Django, PostgreSQL, SQLite, Apache, NGINX, REST.

Håvard Blixgård

Telefon:

Stilling: Systemutvikler

Avdeling: Personlig e-helse


Publikasjoner i CRIStin