Håvard Blixgård

Bio

Håvard K. Blixgård, senior programvareutvikler, har arbeidet ved senteret siden juni 2012. Han er utdannet  sivilingeniør i informatikk i 2004 ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfattet et opphold ved Queensland University of Technology i Australia. Blixgård har i den senere tid gjennomført telemedisinstudiet ved UiT. Han har tidligere jobbet både som frilanser og i privat sektor som konsulent. Håvards arbeider innen alle faser av programvareutvikling: fra arkitektur til design, implementering og vedlikehold. Håvard er også involvert i utformingen av forskningsprosjekter. Han har tatt del i  internasjonale forskningsprosjekter for EU og  interne forskningsprosjekter ved senteret. Noen av teknologiene han har jobbet med i de siste prosjektene: Android, Java, Python, Django, PostgreSQL, SQLite, Apache, NGINX, REST.

Håvard Blixgård

Telefon:

Stilling: Systemutvikler

Avdeling: Personlig e-helse


Publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 FOREDRAG
EXPERIENCE FROM USING A DYNAMIC STUDY MANAGEMENT SERVICE FOR AN MHEALTH DIABETES TYPE 2 RCT 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care 2016 FOREDRAG
THE NEED FOR UPDATED EVALUATION APPROACHES FOR EHEALTH AND MHEALTH INTERVENTIONS – A DYNAMIC CONCEPT FOR MORE EFFICIENT TRIALS 2017 FOREDRAG
THE NEED FOR UPDATED EVALUATION APPROACHES FOR EHEALTH AND MHEALTH INTERVENTIONS – A DYNAMIC CONCEPT FOR MORE EFFICIENT TRIALS 2017 TIDSSKRIFTPUBL
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 FOREDRAG
mHealth data-sharing system to improve communication during consultations: Type 1 diabetes patients’ perspective during the FI-STAR study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Warning: the Do-It-Yourself (DIY) wave will drastically change diabetes care! 2016 TIDSSKRIFTPUBL
System for enabling clinicians to relate to a mobile health app: Preliminary results of the Norwegian trial in the EU FI-STAR project 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 FOREDRAG
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 FOREDRAG
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 BOKRAPPORTDEL