Helseplattformen

Nasjonalt senter for e-helseforskning forsker på innføring og utprøving av felles elektronisk pasientjournal. Forskningen foregår i prosjekter bygget opp rundt Helseplattformen, En innbygger – en journal og utviklingen av DIPS Arena i tre helseregioner.

Forskningen belyser viktige tema som elektronisk kurve, semantisk interoperabilitet, prosess- og beslutningsstøtte og konsolidering av databaser og standarder. Det er viktig å finne synergier mellom prosjektene og videreformidle kunnskap fra disse tre områdene. Forskningen bruker empiri fra regionale prosjekter der dette er relevant for nasjonal utvikling. Nasjonalt senter for e-helseforskning har publisert en rekke aktuelle kunnskapsoppsummeringer de siste to årene.

Denne forskningsaktiviteten er et nasjonalt samarbeid mellom Nasjonal IKT, NTNU, SINTEF og Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Om Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen setter pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

 

Denne siden er sist oppdatert:

04.10.2018

Kontaktpersoner:

Rune Pedersen Rune Pedersen

Gunn-Hilde Rotvold Gunn-Hilde Rotvold

Omid Saadatfard Omid Saadatfard

 

Helseplattformen: Nyheter