Helseplattformen: Presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018-09-27 Lukket legemiddelsløyfe Styringsgruppemøte E-helseforskning Camilla Bjørnstad
2017-05-11 Implementering av e-helsetjenester i Helse Midt-Norge og potensiale for integrering i Helseplattformen Søkekonferansen Paolo Zanaboni, Monika Johansen, Trine Bergmo
2017-06-21 Forskningstema Effekter, hemmere og fremmere Direktoratet for e-helse Monika Johansen
2018-09-12 Nasjonal kunnskapsplattform Helseplattformen Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen
2018-06-13 Velferdsteknologiprogrammet - erfaringer og status Helseplattformen Gunn-Hilde Rotvold
2018-06-21 Semantisk, teknisk og organisatorisk interoperabilitet Rune Pedersen
2018-06-21 Pasienter og brukere Siri Bjørvig
2018-06-21 Forskningstema helsedata og analyse Anne Torill Nordsletta
2018-03-08 Vår oppskrift på et vellykket samarbeid med helsesektoren på e-helseområdet HemIT Rune Pedersen
2017-11-01 Samfunnsvitenskapelig følgeforskning på e-helsefeltet EHiN Anne Granstrøm Ekeland
2017-11-01 Følgeforskning på Helseplattformen og Én innbygger - Én journal EHiN Margunn Aanestad
2017-05-11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn-Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, Jarl Reitan, Frode Strisland, Klara Borgen, Markus Rumpsfeld, Monika Dalbakk, Trond Brattland, Rune Fensli, Aslak Steinsbekk, Anders Grimsmo
2017-05-11 Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare Søkekonferansen Rune Pedersen, Luis Marco Ruiz, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Alberto Budia-Alba, Juan Bru, Vicente Traver
2017-05-10 M-helse - en viktig komponent i Helseplattformen Søkekonferansen Eirik Årsand


Klikk her for å se alle våre presentasjoner.