Helseplattformen: Presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018-11-12 Oppsummering/referat av paneldebatt Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018
2018-11-12 Klinikernes erfaringer med brug af helse it systemer i Danmark Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Christian Nøhr, NTNU
2018-11-12 Preparing for the implementation of the Epic EPR in Norway drawing on experiences from Denmark Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Gunnar Ellingsen
2018-11-12 Trøndelagsløftet: Velferdsteknologi for et samlet Trøndelag Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Kirsti Fossland Brørs, Trondheim kommune
2018-11-12 Velferdsteknologi og eHelse i Agder Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Cecilie Karlsen og Ragni MacQueen Leifson, UiA
2018-11-12 Muligheter med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Undine Knarvik
2018-11-12 En helhetlig plan for pasientreisen – hvordan optimalisere arbeidsflyten slik at planen kan virkeliggjøres? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Frode Strisland, SINTEF
2018-11-12 Hvordan beskrive pasientreisen med et språk som alle forstår? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Ragnhild Halvorsrud, SINTEF
2018-11-12 Verdiskapende Digitalt støttede samhandlingstjenester – hva er det? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Gro Berntsen
2018-11-12 SINTEF helsedataprosjekter Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Ingerid Reinertsen, SINTEF
2018-11-12 Hvordan kan data fra EPJ benyttes for avansert beslutningsstøtte? Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Anne Torill Nordsletta
2018-11-12 Effekten av Helseplattformen Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Arild Faxvaag, NTNU og St Olavs Hospital
2018-11-12 Kunnskapsbehov for felles journal- og samhandlingsløsning i Én innbygger – én journal Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse
2018-11-12 Helseplattformen - status og fremdrift Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018 Liv Johanne Wekre, Helseplattformen
2018-09-27 Lukket legemiddelsløyfe Styringsgruppemøte E-helseforskning Camilla Bjørnstad
2017-05-11 Implementering av e-helsetjenester i Helse Midt-Norge og potensiale for integrering i Helseplattformen Søkekonferansen Paolo Zanaboni, Monika Johansen, Trine Bergmo
2017-06-21 Forskningstema Effekter, hemmere og fremmere Direktoratet for e-helse Monika Johansen
2018-09-12 Nasjonal kunnskapsplattform Helseplattformen Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen
2018-06-13 Velferdsteknologiprogrammet - erfaringer og status Helseplattformen Gunn-Hilde Rotvold
2018-06-21 Semantisk, teknisk og organisatorisk interoperabilitet Rune Pedersen
2018-06-21 Pasienter og brukere Siri Bjørvig
2018-06-21 Forskningstema helsedata og analyse Anne Torill Nordsletta
2018-03-08 Vår oppskrift på et vellykket samarbeid med helsesektoren på e-helseområdet HemIT Rune Pedersen
2017-11-01 Samfunnsvitenskapelig følgeforskning på e-helsefeltet EHiN Anne Granstrøm Ekeland
2017-11-01 Følgeforskning på Helseplattformen og Én innbygger - Én journal EHiN Margunn Aanestad
2017-05-11 VerDig II - Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i pasientens helsetjeneste Søkekonferansen Gro Berntsen, Paolo Zanaboni, Gunn-Hilde Rotvold, Anne Torill Nordsletta, et al.
2017-05-11 Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare Søkekonferansen Rune Pedersen, Luis Marco Ruiz, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, et al.
2017-05-10 M-helse - en viktig komponent i Helseplattformen Søkekonferansen Eirik Årsand


Klikk her for å se alle våre presentasjoner.