Helseplattformen: Prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Helseplattformen: Fastleger samhandling 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Helseplattformen admin 2019 - 2023 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge 2018 - 2019 Pasientforløp
Gunnar Ellingsen
Dignity Care – Forbedret koordinering av digital pleie 2019 - 2025 Pasientforløp
Gro Berntsen


Klikk her for å se alle våre prosjekter.