Helseplattformen: Prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Helseplattformen: implementering av Epic i Midt-Norge 2018 - 2019 Pasientforløp
Gunnar Ellingsen
Helseplattformen: fastlegers tidsbruk 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen


Klikk her for å se alle våre prosjekter.