logo

Henriette Lauvhaug Nybakke

Bio

Henriette Lauvhaug Nybakke er stipendiat i sosiologi i prosjektet eMM - Electronic Medicines Management. Hennes doktorgradsprosjekt handler om relasjonen mellom ulike deler av helsetjenesten når det kommer til legemiddelhåndtering, og hvilken rolle digitale verktøy har i denne relasjonen.

Hun fullførte sin mastergrad i sosiologi ved UiT høsten 2020, og begynte først som rådgiver ved senteret i mars 2021. Forskningsinteressene hennes er, men begrenser seg ikke til, digital legemiddelhåndtering, digitale tjenester innenfor psykisk helsevern, digital hjemmeoppfølging og digitalt utenforskap.

Henriettes prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Videokonsultasjoner i psykisk helsevern - Brukere og pårørendes erfaringer når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter 2021 - 2023 Pasientforløp
Monika Knudsen Gullslett
eMM - Electronic Medicines Management 2021 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb
Henriettes publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Rekruttering for å sikre inkludering 2023 Feature article
Social inequality and telemedicine 2023 Academic lecture
Hvordan påvirker digitalisering sosial ulikhet blant unge, og kan digitalisering bidra til økt likeverdighet? Abstract presentation 2023 Academic lecture
Innovasjon mot sosial ulikhet og ensomhet - debattdeltakelse 2023 Academic lecture
Adolescents Experiences with Video Consultations in Specialized Mental Health Services in Norway 2023 Academic lecture
Digital legemiddelhåndtering – et spørsmål om samhandling? 2023 Lecture
Visste du at omtrent 1.000 mennesker mister livet på grunn av medisinfeil hvert år i Norge? 2023 Feature article
Helseforskerne kan ikke bare lytte til de mest ressurssterke 2023 Interview
How to understand adolescences experiences of treatment in the context of video consultations with therapists – change of practice. 2022 Academic lecture
Barn og unges erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern 2022 Academic lecture
Digital inkludering innen helse (panelsamtale) 2022 Lecture
Workshop: Rekruttering for å sikre inkludering 2022 Lecture
Den «rette» pasienten: En dokumentanalyse av digitaliseringens betydning for sosial ulikhet innenfor helse med fokus på medisinsk avstandsoppfølging 2022 Academic lecture
Elevator pitch - phd-prosjekt 2022 Multimedia product
Kan vi kreve at alle pasienter skal være sin egen omsorgsperson? 2022 Lecture
Digitalisation in specialised mental health services. Adolescents experiences with Video consultations 2022 Academic lecture
Who are the “Hard-to-Reach” groups in chronic-health and health technology research? – A scoping review 2022 Academic article
Variasjon i rekruttering er forskerens samfunnsansvar 2022 Feature article
A scoping review of diabetes telemedicine research in Norway 2022 Academic article
Nærhet og omsorg på skjerm 2022 Feature article
Kan vi kreve at alle pasienter skal være sin egen omsorgsperson? 2022 Feature article
Har teori mer verdi enn empiri? 2022 Reader opinion piece
Telemedicine for Diabetes in Norway 2022 Abstract
Telemedicine for diabetes in Norway 2022 Poster
Henriette (25) skal forske på et alvorlig samfunnsproblem, som fører til en rekke dødsfall 2022 Interview
Hvorfor er legemiddelhåndtering et sosiologisk anliggende? 2022 Feature article
Videokonsultasjon for unge innen psykisk helsevern 2021 Academic lecture
Foreslår digital vergetjeneste for dem som faller utenfor digitalt 2021 Interview
Fremskritt for e-helse gir også digitalt utenforskap 2021 Feature article
Den «rette» pasienten: En dokumentanalyse av digitaliseringens betydning for sosial ulikhet innenfor helse med fokus på medisinsk avstandsoppfølging 2020 Masters thesis
Henriettes postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2022 03 Telemedicine for diabetes in Norway Dillys Larbi, Henriette Lauvhaug Nybakke, Karianne Lind, Eirin Rødseth, Elia Gabarron 90x120 cm