Henriette Lauvhaug Nybakke

Bio

Henriette Lauvhaug Nybakke fullførte sin mastergrad i sosiologi ved UiT høsten 2020, og begynte hos oss i mars 2021. Hun er spesielt interessert i sosial ulikhet, digital hjemmeoppfølging og brukermedvirkning.

Henriette Lauvhaug Nybakke

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 936 96 285

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Digitale helsetjenester


CRIStin-profil

Henriettes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Videokonsultasjoner i psykisk helsevern - Brukere og pårørendes erfaringer når videokonsultasjoner overtar for fysiske møter 2021 - 2022 Pasientforløp
Monika Knudsen Gullslett
eMM - Electronic Medicines Management 2021 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb

Henriettes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Who are the “Hard-to-Reach” groups in chronic-health and health technology research? – A scoping review 2022 Academic article
Variasjon i rekruttering er forskerens samfunnsansvar 2022 Feature article
A scoping review of diabetes telemedicine research in Norway 2022 Academic article
Nærhet og omsorg på skjerm 2022 Feature article
Kan vi kreve at alle pasienter skal være sin egen omsorgsperson? 2022 Feature article
Har teori mer verdi enn empiri? 2022 Reader opinion piece
Telemedicine for Diabetes in Norway 2022 Abstract
Telemedicine for diabetes in Norway 2022 Poster
Henriette (25) skal forske på et alvorlig samfunnsproblem, som fører til en rekke dødsfall 2022 Interview
Hvorfor er legemiddelhåndtering et sosiologisk anliggende? 2022 Feature article
Videokonsultasjon for unge innen psykisk helsevern 2021 Academic lecture
Foreslår digital vergetjeneste for dem som faller utenfor digitalt 2021 Interview
Fremskritt for e-helse gir også digitalt utenforskap 2021 Feature article
Den «rette» pasienten: En dokumentanalyse av digitaliseringens betydning for sosial ulikhet innenfor helse med fokus på medisinsk avstandsoppfølging 2020 Masters thesis

Henriettes postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2022 03 Telemedicine for diabetes in Norway Dillys Larbi, Henriette Lauvhaug Nybakke, Karianne Lind, Eirin Rødseth, Elia Gabarron 90x120 cm