Kassaye Yitbarek Yigzaw

Bio

Kassaye Yitbarek Yigzaw ble født i Addis Abeba i Etiopia, i 1986. Han tok bachelorgrad i elektroteknikk ved Hawassa University i Hawassa i Etiopia i 2008. Han tok mastergrad i telemedisin og e-helse i 2012 og doktorgrad i informatikk i 2017 ved UiT Norges arktiske universitet.

Fra 2008 til 2010, var han assisterende foreleser ved Institutt for data- og elektroteknikk ved Haramaya University i Haramaya i Etiopia. Han fikk en teknisk praktikantstilling hos IBM i Nice i Frankrike i 2011, gjennom IBM-ordningen Extreme Blue Internship. I 2012 jobbet han som programvareutvikler for WHOs Instant atlas-prosjekt ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. I 2013 tilbrakte han tre måneder som gjesteforsker ved TSB (Teknologier for helse og velvære), ITACA, Polytechnic University of Valencia i Spania. I 2016 har han jobbet som forsker og vitenskapelig programvareutvikler ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Siden januar 2017 har han jobbet som postdoktorstipendiat ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Kassaye Yigzaws forskningsinteresser omfatter e-helse, sykdomsovervåking, gjenbruk av helsedata, sikkerhet, distribuert statistisk beregning og personvernbeskyttende datautvinning samt personvernbeskyttende metoder for kobling til journaldata.

Kassaye Yitbarek Yigzaw

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 967 47 253

Stilling: Forsker

Avdeling: Helsedata og analyse


Kassaye Yitbareks prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2021 Health data
Kassaye Yitbarek Yigzaw
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Learning Health Care System Toolbox (LHS-toolbox) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika

Kassaye Yitbareks publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Impact of illness on e-health use: Findings from the 7th epidemiological Tromsø Study, part 2 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Does health information on the Internet make you feel better or worse? Findings from the 7th population-based Tromsø Study, Part 3. 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian. Work in progress 2018 FOREDRAG
Sikker bruk av helseopplysninger 2017 MEDIEBIDRAG
Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway 2018 RAPPORT
Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017 2017 BOK
Blockchain and Digital Health 2017 RAPPORT
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 RAPPORT
LocLess: Do you really care where your cloud files are? 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Får tilgang til pasientjournaler uten å eksponere sensitiv informasjon 2017 MEDIEBIDRAG
Secure and scalable deduplication of horizontally partitioned health data for privacy-preserving distributed statistical computation 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Secure and scalable statistical computation of questionnaire data in R 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Enabling Clinical Data Reuse with openEHR Data Warehouse Environments 2015 FOREDRAG
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 FOREDRAG
Interoperability Mechanisms of Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review 2016 FOREDRAG
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 FOREDRAG
Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016 2016 BOK
Emnet: a tool for privacy-preserving statistical computing on distributed health data 2015 FOREDRAG
A communicable disease prediction benchmarking platform 2014 BOKRAPPORTDEL
Evaluation of Secure Multi-Party Computation for Reuse of Distributed Electronic Health Data 2014 BOKRAPPORTDEL
A communicable disease prediction benchmarking platform 2014 FOREDRAG
The Snow System - a Decentralized Medical Data Processing System 2014 BOKRAPPORTDEL
Evaluation of secure multi-party computation for reuse of distributed electronic health data 2014 FOREDRAG
The Snow Communicable Disease Outbreak Detection Approach 2013 FOREDRAG
Towards Privacy Preserving Comparative Effectiveness Research 2013 FOREDRAG
The Snow Infectious Disease Forecast Service 2013 FOREDRAG
Privacy preserving health data processing 2014 BOKRAPPORTDEL
Privacy preserving health data processing 2014 FOREDRAG
Towards privacy preserving comparative effectiveness research 2013 FOREDRAG
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 FOREDRAG
The Snow communicable disease outbreak detection approach 2013 FOREDRAG
The Snow infectious disease forecast service 2013 FOREDRAG
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 FOREDRAG
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 BOKRAPPORTDEL
Snow Integrated Communicable Disease Prediction Service 2012 RAPPORT
Modeling the spread of infectious diseases by Gaussian Markov Random Fields as a tool for medical decision making 2012 FOREDRAG

Kassaye Yitbareks prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw