Logo KIN

Anne Torill Nordsletta


Nasjonalt senter for e-helseforskning

Anne Torill Nordsletta er avdelingsleder for Helsedata og analyse, har jobbet ved senteret siden februar 2017. Hun har ansvar for å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner, bidra med strategisk ledelse for helsedata og analyse avdelingen, og hun er medlem av senterets lederteam.

Anne Torill har erfaring fra forskningsinstitusjon, sykehus, offentlig forvaltning, og det private næringsliv, både i Norge og USA. Før hun startet ved nasjonalt senter for e-helseforskning var hun ansatt som seniorrådgiver ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og som prosjektleder og business analyst for utviklere, forskere, og ledelsen ved Mayo Clinic Cancer Center og “Alliance” som er etablert allianse for kliniske onkologi studier i USA og Canada.

Anne Torill har en MBA fra Saint Mary´s University, Minneapolis, graden Cand.Agric. innen økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap, og har delvis gjennomført management programmet ved BI Handelshøyskolen og tatt kurs ved Education Doctoral Degree ledelsesprogrammet ved Saint Mary´s University.

Kontakt: email hidden; JavaScript is required


Anne Torill Nordsletta
Anne Torill Nordsletta, Nasjonalt senter for e-helseforskning