Logo KIN

Vibeke Binz Vallevik


DNV

Vibeke Binz Vallevik er ass. programdirektør og sjefsforsker i DNVs forskningsgruppe på helse.

Hun leder for tiden IKT pluss fyrtårnsprosjektet BigMed ved intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus. BigMed er finansiert av Norges forskningsråd og har en visjon om å adressere barrierer for klinisk implementering av presisjonsmedisin og gå opp løypen for bruk av stordata-analyser i helse, og drives av et konsortium på rundt 20 partnere fra klinikk, akademia og industri.

Innen presisjonsmedisin har hun tidligere bidratt til å etablere flere inititativer, fra et samarbeid med the China National Health Economics Institute om et forskningssenter i Beijing knyttet til den kinesiske helsereform 2020, til utviklingen av DNVs forskningsgruppe på presisjonsmedisin og etableringen av the Nordic Alliance for Clinical Genomics.

Vibeke brenner for å legge til rette for en oppdatert helsetjeneste gjennom trygg implementering av ny teknologi.

Kontakt: email hidden; JavaScript is required


Vibeke Binz Vallevik
Vibeke Binz Vallevik, DNV