Mona Skjeklesaether Pettersen

Bio

Mona Skjeklesæther Pettersen, utdannet sykepleier, med en master i sykepleievitenskap. Har jobbet innen rus- og psykiatrifeltet i flere år. Jobber nå i et prosjekt som undersøker erfaringer med bruk av videokonsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatrien i Nord-Norge.

Mona Skjeklesaether Pettersen

email hidden; JavaScript is required

Telefon:

Stilling: Forskningsassistent

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil