logo

Våre norske samarbeidspartnere

Postet 14.03.2017  av Randi Laukli


Etter en rask spørring per e-post, har vi kommet frem til at dette er de vi samarbeidet med i 2016. Se gjerne etter om noen av dine samarbeidspartnere mangler. Hvis de gjør det, så send mail til

 • Risør kommune, Risør
 • Universitetet i Agder, Kristiansand, Grimstad
 • Senter for ehelse og omsorgsteknologi, UiA, Grimstad
 • Sørlandet sykehus, Arendal, Kristiansand
 • Stavanger Universitetssykehus, Stavanger
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Narvik, Harstad
 • UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
 • Tromsø kommune
 • TTC, Tromsø
 • Harstad kommune
 • Nordlandssykehuset, Bodø
 • DIPS ASA, Bodø, Norway
 • Infodoc AS, Bergen, Norway
 • Hove Medical Systems AS, Kongsberg 
 • Finnmarkssykehuset, Kirkenes
 • Stavanger Universitetssykehus, Stavanger
 • Høyskolen i Bergen, Bergen
 • Senter for Omsorgsforskning-Øst
 • Vestlandsforskning, Sogndal
 • Haugaland Vekst, Haugesund
 • BBach, Hønefoss
 • Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim, Ålesund
 • Sintef, Trondheim
 • Trondheim kommune
 • St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Helseplattformen, Trondheim
 • Kunnskapssenteret for helsetjenesten, Oslo
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Oslo
 • Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og Samfunn, Oslo
 • Diabetesforbundet, Oslo
 • Direktoratet for e-helse, Oslo
 • Helsedirektoratet, Oslo
 • Sintef IKT, Oslo
 • Innovasjon Norge, Oslo
 • Oslo Universitetssykehus, Oslo
 • Folkehelseinstituttet, Oslo