Få med deg forskningen på EHiN 2018


- Vi er svært glade for å være partner med EHiN, som er et viktig møtested for oss som forsker på utviklingen av e-helse. Det sier Stein Olav Skrøvseth, leder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.


Til EHiN 2018 - intervju med Stein Olav Skrøvseth

Forskerne ved Nasjonalt senter for e-helseforskning vil dele kunnskap om e-helseutviklingen med alle som deltar på EHiN i år – forskere, leverandører, myndigheter og alle andre som er interessert.

- Senteret vårt skal samle, produsere og formidle kunnskapen som myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet. Vi forsker på mange ulike tema, fra dippedutter og sensorer vi har i smartklokka eller mobilen, til datasystemene sykehusene og fastlegene bruker, sier Skrøvseth.

Han setter pris på å møte de andre aktørene på EHiN, som alle ønsker å bidra til at ny teknologi kan skape bedre helsetjenester for innbyggere og helsepersonell.

- For oss er det bra å bli oppdatert på hva næringsliv og leverandører gjør og tenker. Samtidig håper vi at de ser verdien av forskningen, slik at alle kan få innblikk i hva som virker og ikke virker, og hvordan helsetjenester og livskvalitet kan forbedres. På årets konferanse vil våre forskere blant annet snakke om e-rehabilitering, e-verktøy i psykisk helse, maskinlæring, kunstig intelligens og medisinsk bildeanalyse, forteller Skrøvseth.

EHiN – E-helsekonferansen i Norge – arrangeres i Oslo 13.-14. november.