Vi søker forskere til e-helsefeltet


Den raske utviklingen innen velferdsteknologi, medisinsk avstandsoppfølging og mobile e-helseløsninger gjør at vi trenger ny kunnskap. Hvis du er forsker i samfunnsvitenskap med interesse for helse og teknologi, er dette en spennende mulighet. Søknadsfrist: 31. mai 2019.

Gunn-Hilde Rotvold, konstituert avd. leder, Personlig e-helse. Foto: Lene Lundberg
Gunn-Hilde Rotvold, konstituert avd. leder, Personlig e-helse. Foto: Lene Lundberg

Utviklingen innen e-helse drives fram i kjapt tempo, ikke minst hjulpet fram av kunnskap og forskning. Nasjonalt senter for e-helseforskning ønsker derfor inntil tre dyktige forskere i samfunnsvitenskap med på laget vårt, som vil være med og påvirke utviklingen i helsetjenestene.

Digitalisering og personlige e-helseløsninger har betydning for innbyggere, pårørende og helsepersonell. Hos oss jobber forskerne i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Noen arbeidsoppgaver

 • Datainnsamling og analyser
 • Kunnskapsoppsummeringer
 • Bidra til vitenskapelige artikler
 • Utvikling av nye forskningsprosjekter og søknadsskriving
 • Formidle kunnskap, populærvitenskap, foredrag

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig internasjonalt forskningsmiljø
 • Samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer innenfor e-helse
 • Samarbeid med nasjonale fagmiljøer som direktorater, regionale e-helseprogrammer og Helseplattformen

Mål for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren

 • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
 • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester
 • Data skal være tilgjengelige for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning
Les mer og søk på stillingen her.

Søknadsfrist: 31. mai 2019.

Kontaktpersoner:

Gunn Hilde Rotvold, konstituert avd. leder, Personlig e-helse: e-post: email hidden; JavaScript is required Tlf.: 99269511

Stein Olav Skrøvseth, senterleder: Tlf.: 95805841