Vil du bli vår søknadskoordinator?


Nasjonalt senter for e-helseforskning leter etter deg som kan bidra til å styrke nasjonale og internasjonale søknadsprosesser, inkludert EU-prosjekter ved senteret. Frist for å søke er 16. februar.

Avdelingsleder Siri Bjørvig har i mange år jobbet internasjonalt og med EU-prosjekter. Hun ser fram til å få en søknadskoordinator på plass. Foto: Jarl-Stian Olsen
Avdelingsleder Siri Bjørvig har i mange år jobbet internasjonalt og med EU-prosjekter. Hun ser fram til å få en søknadskoordinator på plass. Foto: Jarl-Stian Olsen

- Dette er en veldig spennende stilling. Hvert år jobber senteret vårt med flere EU-søknader. Vi jobber tverrfaglig og for samfunnsnyttige formål. Nå gleder vi oss til å styrke laget med en dyktig person som kan bidra til at vi får enda bedre prosesser.

Det sier Siri Bjørvig, som er avdelingsleder for Personlig e-helse i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Stillingen er fast, og arbeidssted er Tromsø. Vi ønsker oss en person med utdanning på masternivå eller høyere innen teknologi, samfunnsfag, helsefag eller andre relevante fag. Relevant erfaring kan oppveie for utdanningskrav.

Du må ha interesse for og kunnskap om helsetjenesten i Norge, og erfaring med e-helse. Den som ansettes får som oppgave å igangsette og lede prosesser som fremmer profesjonelle søknadsprosesser.

Det betyr bl.a. å ha tett dialog med de som finansierer prosjekter, særlig Norges forskningsråd og EU. Å delta i konkurransen om midler fra Horisont Europa – EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram – blir sentralt.

- Bak alle suksessrike forskningssentre står det mange gode medarbeidere. Sammen skal vi jobbe målrettet for å høyne nivået på søknader, og utvikle oss videre, sier Bjørvig.

Les hele utlysningen og søk her.

Søknadsfrist: 16. februar 2020.

Om oss

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet i 2016 og skal bidra til en kunnskapsbasert politikk og praksis på det nasjonale e-helsefeltet. Forskningssenteret samler, produserer og formidler kunnskap som er relevant for myndigheter, forvaltning, beslutningstakere og andre aktører innen e-helse i Norge og internasjonalt.

Se www.ehealthresearch.no