Webinar: Farmasøyt i akuttmottak


Hvordan kan pasientens legemiddelbruk bli riktig fra starten av sykehusoppholdet? Velkommen på gratis webinar 4. juni!

Renate Elenjord legger fokus på riktig legemiddelbruk i sykehus
Renate Elenjord legger fokus på riktig legemiddelbruk i sykehus

Tema:

«Mange pasienter legges inn i sykehus på grunn av legemiddelrelaterte problemer, og mange feil knyttet til legemidler oppstår i sykehus. Dette ønsker Sykehusapotek Nord å identifisere og forebygge i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN og UiT Norges arktiske universitet.»

Presentasjon ved farmasøyt Renate Elenjord, forskningsleder ved Sykehusapotek Nord og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Helse Nord finansierer forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak» med 20 millioner for å studere effekter av å ha farmasøyter som en del av det tverrfaglige teamet i akuttmottak. Dette kan redde liv og korte ned sykehusopphold.

Tidspunkt: 4. juni klokken 08:30-09:15, via Zoom.

Renate Elenjord er forskningsleder ved Sykehusapotek Nord og førsteamanuensis ved UiT, Norges arktiske universitet. Hun er farmasøyt med doktorgrad i farmakologi, og leder for tiden et stort Helse Nord finansiert forskningsprosjekt: "Farmasøyt i akuttmottak" hvor farmasøyter skal integreres som en del av det tverrfaglige teamet på akuttmottakene i Tromsø, Bodø og Harstad. Behovet for gode digitale løsninger når en ny yrkesgruppe skal inn i det kliniske samarbeidet meldte seg tidlig i prosjektperioden. Prosjektet startet opp i januar 2019 og skal gå over 6 år. Det er foreløpig knyttet to PhD stipendiater og en post doc til prosjektet, samt en rekke masterstudenter årlig.

Påmelding

Meld deg på innen kl. 14 torsdag 3. juni.

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.

Tidligere webinarer

Se på opptak fra tidligere webinarer om digital legemiddelhåndtering.