logo

Likeverdige partnere i helsefellesskapene

Kommuner og sykehus må dra i samme retning for pasientens beste. Hvordan kan helsefellesskapene hjelpe til?

Webinar: Likeverdige partnere i helsefellesskapene
Astrid Nylenna, Tonje Myrvold og Jan Terje Dragvoll presenterer arbeid i helsefellesskapene og hvordan best få nytte av dem.
Helsefellesskap er en videreutvikling av tidligere samarbeid mellom kommuner og sykehus. For Fredrikstad kommune og Sykehuset Østfold, ble samarbeidssjefene en døråpner inn i helsefellesskapet for å få innspill og forankring.

Regjeringen og KS ønsker at kommuner og helseforetak skal se på hverandre, ikke som parter, men som likeverdige partnere med felles eierskap og ansvar for pasientene.

19 helsefellesskap er etablert i Norge. De skaper en samhandlingsarena mellom sykehus og omliggende kommuner. Samhandlingen er organisert i tre nivåer: partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og faglige samarbeidsutvalg.

Hva betyr det for deg som kommune eller sykehus? Hvordan kan du benytte helsefellesskapet ditt for å forankre arbeidet, dele erfaringer eller få hjelp?

Presentasjon ved

  • Astrid Nylenna, fagdirektør, Helsedirektoratet
  • Tonje Myrvold, prosjektleder digital hjemmeoppfølging, Fredrikstad kommune
  • Jan Terje Dragvoll, programleder digital hjemmeoppfølging, Sykehuset Østfold

Webinaret begynner med et overordnet blikk på helsefellesskapene. Hva er målet deres? Hvordan foregår samhandling mellom kommuner og helseforetak i helsefellesskap?

Videre i webinaret vil vi høre fra Fredrikstad kommune og Sykehuset Østfold. Hvordan bruker de helsefellesskapet for å innføre digital hjemmeoppfølging i deres region?

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".