Omid Saadatfard

Bio

Omid Saadatfard er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, og begynte her i 2018. Han har jobbet i mer enn 20 år med design, utvikling og innføring av IKT-systemer. De siste 12 årene har han arbeidet i helsesektoren.

Omid har også jobbet hos oss tidligere, da med å utvikle søknader til Helse Nord og faktaark til Direktoratet for e-helse.

Han har bodd og arbeidet flere år i Canada, og tok i 2016 en mastergrad i helseinformatikk ved universitetet i Toronto. Han skrev en evalueringsstudie-protokoll om en m-helse-app som kunne hjelpe personer med alkoholmisbruk. Omid har jobbet som løsningsarkitekt i Ontario, med utvikling av EPJ-systemer i primærhelsetjenesten.

Omid Saadatfard

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 477 36 492

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Helhetlige pasientforløp