logo

Per Hasvold

Bio

Forebygging og egenmestring; mobile systemer, sensorer, kroppsbårne datamaskiner, sosioteknisk design, participatory design, CSCW, HCI, informasjonssystemer, prosjektledelse, metoder for brukermedvirkning.

 • Sivilingeniør fysikk (Master), UiT - Norges arktiske Universitet, 1991
 • I permisjon fra 19. oktober 2015: mHealth Consultant, WHO Geneve, Be Healthy - Be Mobile
 • Seksjonsleder, NST, 2013 - 2015
 • Forsker, NST, 2010-2013
 • Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory, TTL, 2007-2010
 • Leder av NyTT, Nye Telemedisnske Tjenester, 2007-2008
 • Universitetslektor, UiT Norges arktiske Universitet, Institutt for Informatikk, Master i Telemedisin og eHelse, 2006
 • Leder av Framtidens Telemedisin Laboratorium (Framtidslab), 2000-2001
 • Spesialkonsulent og utvikler, NST fra 1995
 • Prosjektleder (Flybårent spektrometri) og IT-ansvarlig, Akvaplan-niva AS, 1993-1995
 • Daglig leder, TromsTech DA, 1991-1993


Per Hasvold

Telefon: 924 89 113

Stilling: I permisjon ut 2017

Avdeling: Personlig e-helse


Publikasjoner i CRIStin