Beslutningsstøtte for pleie av kronisk smerte

Prosjektbeskrivelse

Aktuelle verktøy for beslutningstøtte er generiske, uten muligheter for persontilpassing. Gjennom dette prosjektet ser vi på hvordan man kan gi pasienten og legen relevante, gyldige og persontilpassede beslutningsalternativer med realistiske sannsynligheter for utfall og bivirkninger.

Mål

Utvikle en løsning som gir den kroniske smertepasienten og hans lege persontilpassede beslutningsalternativer, med realistiske sannsynligheter for utfall og bivirkninger.

Løsningen gir mulighet for sanntids utvikling av beslutningsmodeller som utnytter personlige virtuelle data hentet fra elektroniske pasientjournaler (EPJ).

Vi vil demonstrere løsningen ved å bruke ekte EPJ-data fra primærhelsetjenesten.

Prosjektleder

Per Atle Bakkevoll Per Atle Bakkevoll

Prosjektdeltakere

Prosjektpartnere

Finansiering

Helse Nord RHF

Tema

Helsedata

Prosjektperiode

2019 - 2021

Sist oppdatert

22.05.2019