Health Analytics 2

Prosjektbeskrivelse

Norwegian Centre for E-health research has made a knowledge summary in health analytics, focusing on artificial intelligence and machine learning. Two reports were published in June 2018. This follow-up project will work with creating attention and strategic dissemination of the reports' content in the health sector.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har gjort en kunnskapsoppsummering innenfor health analytics (helsedataanalyse) med fokus på kunstig intelligens og maskinlæring. To rapporter ble publisert juni 2018. Dette prosjektet er et oppfølgingsprosjekt som skal arbeide med oppmerksomhet og strategisk spredning av rapportenes innhold i helsesektoren.Relaterte prosjekter

Prosjektleder

Per Atle Bakkevoll Per Atle Bakkevoll

Prosjektdeltakere

Prosjektpartner

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Helsedata

Prosjektperiode

2018 - 2018

Sist oppdatert

27.08.2018