Helseplattformen admin 2019

Prosjektbeskrivelse

Helseplattformen admin 2019 er overordnet prosjektet som skal holde oversikt over budsjett, bemanning, ressursbruk, tidsplan, leveranser osv. av datterprosjektene: NINe og Dignity Care.

Prosjektet skal lege til rette samarbeid og å utnytte synergier mellom NSE aktiviteter som handler om Helseplattformen, med fokus på sine datterprosjektene

Mål

Formålet med prosjektet er å sikre effektivt ressurs bevilgning mellom de to datterprosjektene: NINe og Dignity Care.

NSE ressurser jobber samtidig med flere Helseplattformen initiativer, og det er fornuftig for ledelsen å ha oversikt over hvordan ressurser, d.v.s. bemanning og finansiering, flytter mellom disse initiativene og tilpasse bevilgning og bemanning når det er nødvendig.

Metode

Prosjektet skal bruke NSE sine prosjektledelse prosesser som hoved tilnærming med fokus på løpende og tett kommunikasjon mellom datter prosjekter.

Konklusjon

Ikke relevant.

Prosjektleder

Omid Saadatfard Omid Saadatfard

Prosjektdeltaker

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Innbyggertjenester

Pasientforløp

Tjenester for helsepersonell

Prosjektperiode

2019 - 2023

Sist oppdatert

20.02.2020