Helseplattformen

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal bidra med kunnskap og informasjon knyttet til de overordnede krav og særtema definert av Helseplattformen som også skal understøtte noen av de identifiserte nasjonale kunnskapsbehovene som springer ut av nasjonal strategi for e-helse

Mål

Gjennomføre kunnskapsoppsummeringer og formidle kunnskap til støtte for utviklingen av Helseplattformen innenfor følgende områder:

•Lukket legemiddelsløyfe
•Kunnskaps- og beslutningsstøtte
•Samhandling og informasjonsutveksling Fastleger

Metode

kvalitative metoder: intervjuer, dokumentanmeldelser

Prosjektleder

Omid Saadatfard Omid Saadatfard

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2017 - 2019

Sist oppdatert

03.09.2018