Helseplattformen admin


Prosjektbeskrivelse

Helseplattformen admin er et overordnet prosjekt som skal holde oversikt over budsjett, bemanning, ressursbruk, tidsplan, leveranser osv. i datterprosjektene NINe og Dignity Care.

Prosjektet skal legge til rette for samarbeid og utnytting av synergier mellom E-helseforsknings aktiviteter som handler om Helseplattformen, med fokus på nevnte datterprosjekter.

Mål

Formålet med prosjektet er å sikre effektivt ressursbevilgning mellom NINe og Dignity Care.

E-helseforsknings ressurser jobber samtidig med flere Helseplattformen-initiativer, og det er fornuftig for ledelsen å ha oversikt over hvordan ressurser, d.v.s. bemanning og finansiering, flytter mellom disse initiativene og tilpasses bevilgning og bemanning når det er nødvendig.

Metode

Prosjektet skal bruke E-helseforskning sine prosjektledelsesprosesser som hovedtilnærming med fokus på løpende og tett kommunikasjon mellom datterprosjekter.

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Finansiering

  • Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Innbyggertjenester

Pasientforløp

Prosjektperiode

2019 - 2023

Sist oppdatert

27.04.2021