Helseplattformen: felles klinisk kunnskapsstøtte

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal oppsummere kunnskap om muligheter for etablering av felles klinisk kunnskapsstøtte gjennom å:

  • beskrive hva et kunnskapsgrunnlag er, med varianter og oversikt over hva det inneholder.
  • sammenfatte erfaringer fra miljøer som har etablert felles kunnskapsstøtte.
  • vise hvordan leverandørene i Helseplattformen har tilrettelagt for kunnskapsstøtte i sine løsninger.


Mål

Oppsummere muligheten for å etablere nasjonal klinisk kunnskapsstøtte.

Metode

  • Generelt litteratursøk.
  • Spesifikt litteratursøk på f.eks. tre utvalgte land eller store helseforetak som har etablert felles kunnskapsstøtte.
  • Gjennomføre intervjuer og evt spørreundersøkelse med identifiserte miljøer og leverandører.

Prosjektleder

Rune Pedersen Rune Pedersen

Prosjektpartner

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2018 - 2018

Sist oppdatert

27.08.2018