Helseplattformen: lukket legemiddelsløyfe

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal foreslå strategier som kan bidra til å oppnå en vellykket implementering av lukket legemiddelsløyfe. Tema prosjektet vil se nærmere på er:

  • Svært få legemidler har strekkoder (elektronisk identifisering) på enhetsnivå når de selges fra produsenten. Hvordan kan dette løses?
  • Hva er utfordringene rundt legemiddelregisteret FEST som benyttes i Norge i dag?
  • Hvilke utfordringer er det i forhold til endringer av arbeidspraksis ved innføring av lukket legemiddelsløyfe?

Prosjektet skal innhente erfaringer fra bruk av elektronisk legemiddelkabinett i Drammen kommune og bruk av multidose i Trondheim kommune og avdekke hvordan disse løsningene kan være med å bidra til en lukket legemiddelsløyfe.

Mål

Prosjektet skal undersøke hvordan IT kan bidra til en kvalitetssikret og trygg legemiddelhåndtering.


Metode

Prosjektet tilnærmer seg problemstillingene ved hjelp av kvalitative metoder. Data vil innhentes ved semistrukturerte intervjuer og observasjoner.

Prosjektleder

Rune Pedersen Rune Pedersen

Finansiering

Helse- og omsorgsdepartementet

Tema

Pasientforløp

Prosjektperiode

2018 - 2018

Sist oppdatert

27.08.2018