logo

Tekstmeldinger som et tillegg til et Internett-basert røykeslutt-intervensjon: en randomisert kontrollert studie


Siden er sist oppdatert 14.12.2016

Prosjektkategori

Velferdsteknologi

Prosjektperiode

2008 - 2018

Prosjektleder

Inger Torhild Gram Inger Torhild Gram

Prosjektdeltakere

Konstantinos Antypas Konstantinos Antypas