Tekstmeldinger som et tillegg til et Internett-basert røykeslutt-intervensjon: en randomisert kontrollert studie

Prosjektleder

Inger Torhild Gram Inger Torhild Gram

Prosjektdeltaker

Tema

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2008 - 2018

Sist oppdatert

19.03.2018