Prosjektrapporter

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

 

Prosjektrapporter

Klikk her for å se tidligere prosjektrapporter i vårt arkiv.

Rapportnummer Tittel Forfatter(e)
NSE-rapport 2018 02 Sosial digital kontakt Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
NSE-rapport 2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
NSE-rapport 2017 01 Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB) Anette Vik Jøsendal
NSE-rapport 2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Bergmo, Elin Johnsen, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
NSE-rapport 2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn-Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
NSE-rapport 2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
NSE-rapport 2017 12 Kunnskapsoppsummering - Velferdsteknologi Undine Knarvik, Gunn-Hilde Rotvold, Siri Bjørvig, Per Atle Bakkevoll
NSE-rapport 2017 13 Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge Inger Marie Holm, Jane K. Kjøterøe, Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Erlend Bønes, Geir Øyvind Stensland.
NSE-rapport 2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
NSE-rapport 2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
NSE-rapport 2017 10 Electronic health record data reuse infrastructure requirements Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw Hailemichael
NSE-rapport 2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
NSE-rapport 2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Hanne Hoaas, Elin Johnsen
NSE-rapport 2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
NSE-rapport 2017 05 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 Elin Johnsen
NSE-rapport 2017 02 Effekter av digitale innbyggertjenester Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Bergmo, Monika Johansen, Nils Kolstrup, Elin Johnsen
NSE-rapport 2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Hege Andreassen, Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Paolo Zanaboni
NSE-rapport 2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth
NSE-rapport 2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
NSE-rapport 2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
NSE-rapport 2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Nils Kolstrup, Anette Vik Jøsendal
NSE-rapport 2016 03 Nettbaserte helsetjenester for alle Halgeir Holthe
NSE-rapport 2016 02 Kunnskapsoppsummering - Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen
NSE-rapport 2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Hege Andreassen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Tove Sørensen