Prosjektrapportarkiv

Rapportnummer Tittel Forfatter(e)
NST-rapport 2003 14 My home is my hospital Gunnar Hartvigsen
NST-rapport 2015 06 Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway Gunnar Hartvigsen, Steinar Pedersen
NST-rapport 2016 01 FUNNKe region nord 2011-2014 Gerd Ersdal, Eirin Rødseth
NST-rapport 2015 08 Samhandling PC-basert videokonferanse og LAR-pasienter Eirin Rødseth, Siv Hege Fagerheim, Jorunn Lorentsen, Petr Halva
NST-rapport 2015 05 Brukerstyrte innleggelser i DPS i Helse Nord Anne Sofie Bentzen
NST-rapport 2015 04 Pasienten som partner i virtuelle team Tove Normann, Ellen K Christiansen, Eva Skipenes, et al.
NST-rapport 2015 03 Tromsø Telemedicine Laboratory
NST-rapport 2015 02 Qualitative improvement of health services for indigenous people in remote areas in the Nenets Region Svetlana M. Bye, Oddvar Hagen, Stig Karoliussen, Elisabeth Sjaaeng
NST-rapport 2015 01 Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? Helle Kise Hjertstrøm
NST-rapport 2014 09 Pasientmedvirkning, samhandling og egendokumentasjon Eirin Rødseth, Siv Hege Fagerheim, Liv Ingrid Sollied, et al.
NST-rapport 2014 08 Support for Diabetesdagboka Elisabeth Sjaaeng, Erlend Bønes
NST-rapport 2014 07 Helsetjenesten sett fra pasientens ståsted Gro Berntsen, Deede Gammon, Audhild Høyem
NST-rapport 2014 06 E-helse, Barne- og ungdomspsykiatri i Ofoten - eBUP Eli Arild, Morten Borgen, Ellen K. Christiansen, Ann Karin Furskognes, et al.
NST-rapport 2014 05 Qualitative improvement of health services for indigenous people in remote areas in the Nenets Region Svetlana M. Bye, Oddvar Hagen, Elisabeth Sjaaeng, et al.
NST-rapport 2014 04 Sluttrapport fra Troms-Ofoten-prosjektet
NST-rapport 2014 03 Adoption of Routine Telemedicine in Norway Undine Knarvik, Paolo Zanaboni, Richard Wootton
NST-rapport 2014 02 E-helse i Norge 2013 Silje C Wangberg
NST-rapport 2014 01 Videokonferanse – Om infrastruktur og organisering Stig Karoliussen
NST-rapport 2013 07 Assessment of the Results and the Sustainability of the Palestinian Telemedicine Programme Eva Sigrid Braaten
NST-rapport 2013 06 Tolkeprosjektet Ann-Karin Furskognes, Ingeborg Eliassen, Benn Molund, Ellen K. Christiansen
NST-rapport 2013 05 Pasientmedvirkning og samhandling rundt dokumentasjon/egendokumentasjon Ann-Karin Furskognes, Eirin Rødseth, Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes
NST-rapport 2013 04 Økt bruk av IKT i oppfølgingen av pasienter i LAR Ann-Karin Furskognes, Eirin Rødseth, Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Henriksen, Benn Molund
NST-rapport 2013 03 Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger ved Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Eli Arild, Ellen K. Christiansen, Eva Henriksen
NST-rapport 2013 02 Motivasjon med mobil Eirik Årsand, Erlend Bønes, Geir Østengen, Naoe Tatara
NST-rapport 2013 01 Språktrening rett hjem Silje Merethe Hansen, Erlend Bønes, Frank Becker, Melanie Kirmess
NST-rapport 2012 03 Innsyn i journal: omfang, bruk og deling Per Egil Kummervold
NST-rapport 2012 02 Bedre samarbeid og pasientmedvirkning rundt smertebehandling i Helse Nord Tove Normann, Owe Landström, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes Frank Larsen
NST-rapport 2012 01 Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Elin Breivik, Eli Arild, Ellen Rygh, Ellen K. Christiansen, Eva Skipenes, Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2011 07 Virtuelle tjenester i Vardesenteret Per Hasvold, Tove Normann, Eva Skipenes, et al.
NST-rapport 2011 06 Teledermatologi i Setesdalsregionen Bodil Bach
NST-rapport 2011 05 Videokonferanse som verktøy i en ambulerende tjeneste Oskar Sommer, Bodil Bach, et al.
NST-rapport 2011 04 Telemedisin Arena Bodil Bach, Tove Normann, Marit Dammen, et al.
NST-rapport 2010 13 Medisinske bestillings- og beslutningsprosesser Liv Karen Johannessen, Heidi Jacobsen, Eva Henriksen, Ellen K. Christiansen, Tove Normann, Rolf Dahl
NST-rapport 2010 12 Styrking av lokalsykehusene i Finnmark med bruk av telemedisin Eirik Øvernes
NST-rapport 2010 11 Årsmelding 2009 Audhild Høyem
NST-rapport 2010 10 Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Line Helen Linstad, Elin Breivik, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen, Ellen Christiansen, Eva Skipenes, Gerd Ersdal
NST-rapport 2010 09 Psykologsamtaler til voksne kreftpasienter og pårørende via videokonferanse Kristin Marjala, Eirik Øvernes
NST-rapport 2010 08 Prosjektrapport HIT Nord-Norge 2008-2009 Line Helen Linstad, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen
NST-rapport 2010 07 WHO Collaborating Centre for Telemedicine and e-health Annual report for 2009
NST-rapport 2010 06 Telemedisin i rehabilitering - Bruk av IKT i pasientoppfølging Bodil Bach, Hilde Sørli, Anne Merete Driveklepp
NST-rapport 2010 05 Telemedisin i rehabilitering - Kompetanse – Helt hjem 2 Bodil Bach, Anne Merete Driveklepp, Unn Svarverud et al
NST-rapport 2010 04 Bruk av telemedisinske løsninger i akuttmedisin mellom sykehus Svetlana M. Bye, Oddvar Hagen, Stig Ørjan Karoliussen, Elisabeth Ellefsen Sjaaeng
NST-rapport 2010 03 Palestine Telemedicine Rehabilitation Network Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2010 02 Global Learning for Local Impact Philip Forth, Gaston Schz, Eirik Øvernes, Vegard Johansen
NST-rapport 2010 01 Hjertelyd via videokonferanse Elisabeth E. Sjaaeng, Stig Karoliussen, Svetlana M. Bye
NST-rapport 2009 08 Kompetanse - helt hjem, videodialog mellom fagfolk og brukere Bodil Bach, Arngunna Skiple, Gry Kristiansen, et al
NST-rapport 2009 07 Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk Stig Karoliussen, Svetlana M. Bye
NST-rapport 2009 06 Heart link – eHealth contribution to life quality for people with cardiovascular diseases in North-West Russia Svetlana M. Bye, Elena Agafonova, Irina Ivanova, Tatiana Tarutina
NST-rapport 2009 05 E-helseseminar 2008 Bodil Bach
NST-rapport 2009 03 IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Rigmor Furu, Kirsten Eriksen
NST-rapport 2009 01 Juridiske aspekter ved bruk av telemedisin i desentralisering av spesialisthelsetjenester Ellen K. Christiansen
NST-rapport 2008 08 Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare eller åpen kildekode i IKT-løsninger for helsesektoren Eva henriksen, Eva Skipenes
NST-rapport 2008 07 WHO/European eHealth Consumer Trends Survey
NST-rapport 2008 06 Evaluering av organisasjonsutvikling i tolkingsassistentprosjektet Anne Granstrøm Ekeland
NST-rapport 2008 05 Evaluering av eVop Frank Larsen
NST-rapport 2008 04 Omfang og potensial for bruk av telemedisin i Sykehuset Innlandet HF Ellen Rygh, Heidi Jacobsen, Line Linstad, Marit Dammen
NST-rapport 2008 03 IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Rigmor Furu, Kirsten Eriksen
NST-rapport 2007 14 Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykestuer og sykehus i Finnmark – en evaluering Frank Larsen
NST-rapport 2007 13 Teknologiske utfordringer ved å innføre videokonferanse som samhandlingsverktøy Elisabeth Sjaaeng, Stig Karoliussen og Eirik Øvernes
NST-rapport 2007 08 Croatian Island Telemedicine System Project: Public Health and Technical Evaluation Leif Erik Nohr, Frank Larsen, Vedad Hadziavdic
NST-rapport 2007 06 Kommunikasjonsnettverk for privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nord-Norge Terje Solvoll, Eva Henriksen, Erlend Bønes, Håkon Edvardsen og Jorunn Nyheim
NST-rapport 2007 05 IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Rigmor Furu, Kirsten Eriksen
NST-rapport 2007 04 The Rural eHealth Report - executive summary Ernst Kloosterman
NST-rapport 2007 03 How can eHealth benefit rural areas - a literature overview from Norway Robert Myrvang, Thomas Rosenlund
NST-rapport 2007 02 WHO Collaborating Centre for Telemedicine and ehealth
NST-rapport 2006 09 OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi Jan-Hugo Olsen, Arild Stenvik, Ragnhild Nordengen, Lisen Espeland, Håkon Edvardsen
NST-rapport 2006 06 Evaluering av organisering og gjennomføring av prosjektet OrtoPol@r Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2006 05 The Integration of Peer Competence in Public E-Health Information resources Halgeir Holthe
NST-rapport 2006 02 Forsinkelser i test- og piloteringsfasen i prosjektet Elektronisk Samhandling – en evaluering Anne Granstrøm Ekeland
NST-rapport 2005 04 Digital-TV og pasientinformasjon Eirik Årsand, Geir Østengen, Niklas Andersson, Ole Anders Walseth
NST-rapport 2004 06 Etablering av nettverk innen pasientrettet telepsykiatri Borghild Hanssen, Kjell Øivind Gullhav, Kurt Lyngved
NST-rapport 2003 14 Mitt hjem er mitt hospital Gunnar Hartvigsen
NST-rapport 2003 06 Erfaringsrapport for prosjektet Telemedisin i Forsvaret Bodil Bach, Liv Karen Johannessen
NST-rapport 2003 02 Videreføring av videokonferanseforbindelse til Arkhangelsk. Rapport 2002 Svetlana Manankova Bye
NST-rapport 2003 01 Kompetansenettverk for bekjempelse av tuberkulose i Arkhangelsk fylke. Trinn 1. Svetlana Manankova Bye, Siri Birgitte Uldal
NST-rapport 2002 13 Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Per Atle Bakkevoll, Tatjana M. Burkow, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen
NST-rapport 2002 07 Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten Gunn-Hilde Rotvold, Robert Myrvang, AnnKristin Gossé, Lisbeth Abelsen, Benedicte Neple
NST-rapport 2002 06 Kartlegging av norske helsenettsteder for ungdom Jan-Are K. Johnsen, Stein Laugerud
NST-rapport 2002 05 Telemedisin i pleie og omsorgssektoren Gunn-Hilde Rotvold, Kjersti Engeseth, Liv Karen Johannessen
NST-rapport 2002 04 Nordmail Siri Birgitte Uldal
NST-rapport 2002 03 M@RITIM - medisinsk assistanse og rådgivning via telemedisin i maritime miljø Stein Gunnar Moksness, Eli Larsen, Jan Norum
NST-rapport 2002 01 Telemedicine Network in Arkhangelsk Region Svetlana Manankova Bye, Andrej V. Manankov, Junel T. Amerhanov
NST-rapport 2001 05 Telemedisin i Nordvest-Russland fjernundervisning Svetlana Manankova Bye
NST-rapport 2001 03 Eksemveiledning via e- post Trine Bergmo, Anders Lovold, Inger Danielsen, Beate Nyheim
NST-rapport 2001 02 Nettbasert pasientinformasjonssystem Johan Gustav Bellika, Trine Bergmo, et al
NST-rapport 2001 01 Sikkerhetsmodul i IKT-baserte pasientjenester Anders Lovold
NST-rapport 2000 05 Investeringer i videokonferanse innen dermatologi i Troms og Finnmark Elin Breivik, Trine Bergmo
NST-rapport 2000 04 Evaluering av økonomiske konsekvenser av Nordnorsk helsenett Elin Breivik, Trine Bergmo
NST-rapport 2000 02 Stillbilder av sykdomstilstander som diagnostisk grunnlag i ønh (øre nese hals) pasienterfaringer Anne Granstrøm Ekeland, Eli Arild
NST-rapport 2000 01 Stillbilder av sykdomstilstander som diagnostisk grunnlag i øre nese hals (ønh) brukererfaringer Anne Granstrøm Ekeland, Eli Arild
NST-rapport 2001 04 Telemedisin i Nordvest-Russland Svetlana Manankova Bye