logo

Effekter av digitale innbyggertjenester


Nedlastbar PDF

Sammendrag av rapporten

Formålet med dette prosjektet er å identifisere og videreutvikle metoder for å måle effekter av e-helseløsninger for innbyggere og teste disse på to tjenesteområder. De to foreslåtte tjenesteområdene er digital kontakt med fastlege og digitalt innsyn i egen journal.

 

Rapportnummer

NSE-rapport 2017-02

Forfattere

Paolo Zanaboni, Thomas Roger Schopf, Trine Bergmo, Monika Johansen , Nils Kolstrup, Elin Johnsen