logo

IKT-støtte for kodeverk og terminologi


Nedlastbar PDF

Sammendrag av rapporten

Vi har vist at det at det finnes et stort potensiale for hva som kan/bør standardiseres på nasjonalt nivå når en slik tjeneste er etablert, samtidig som dette kan kreve nytenkning når det kommer til oversettelse og mapping. Vi har videre valgt å fokusere på betydningen av «felles informasjonsmodell» eller modeller, og/eller betydningen av et nasjonalt standardisert variabelbibliotek av konsensusbasert informasjon da dette øker interoperabiliteten og dermed utnyttelsen av en nasjonal server.

 

Rapportnummer

NSE-rapport 2017-03

Forfattere

Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll