logo

Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur


Nedlastbar PDF

Sammendrag av rapporten

Prosjektets overordnede mål er å beskrive egenskapene ved ulike arkitekturtilnærminger, standarder og utviklingsretninger for beslutningsstøtte i industrien generelt og blant de ledende leverandørene spesielt. Beskrivelsene skal inneholde en vurdering av sentrale styrker og svakheter ved de ulike tilnærmingene sett i kontekst av vedtatt utviklingsretning med målbilde «Én innbygger – én journal».

 

Rapportnummer

NSE-rapport 2017-07

Forfattere

Alexandra Makhlysheva, Kristian Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen