logo

Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre


Nedlastbar PDF

Sammendrag av rapporten

Dette er en rapport fra prosjektet «Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre», iverksatt av Helsedirektoratet under Velferds-teknologiprogrammet. Prosjektet skal etablere kunnskap om IKT-opplæring kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sine sosiale nettverk. Kunnskapsbasis skal være erfaringer fra opplæring drevet av fire frivillige organisasjoner og finansiert av Helsedirektoratet. Denne rapporten gir en kunnskapsoppsummering fra forskning på lignende opplæring/kurs i Europa og USA. Målet er å avdekke erfaringer fra lignende opplæring.

 

Rapportnummer

NSE-rapport 2016-07

Forfattere

Elia Gabarron, Hanne Hoaas, Elin Johnsen