logo

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser


Nedlastbar PDF

Sammendrag av rapporten

Denne forskningsrapporten er del av prosjektet «Utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser» ved Direktoratet for e-helse og Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Studien har undersøkt hvorvidt og hvordan velferdsteknologi kan bidra til deltakelse og mestring av fritidsaktiviteter og barn/unges rehabiliterings- og habiliteringsprosess. Velferdsteknologi er prøvd ut i kommunene Drammen og Horten. Rapporten omhandler foreldres erfaringer med utprøvingen.

 

Rapportnummer

NSE-rapport 2017-06

Forfattere

Marianne Trondsen, Undine Knarvik