logo

Psykisk helse

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter


Mental eller psykisk helse handler om våre tanker og følelser, om vårt forhold til oss selv og de som står nær oss. Det handler også om vårt forhold til det samfunnet vi alle er en del av.

Psykisk helse handler rett og slett om hvordan vi har det, om vi trives med oss selv, folk rundt oss og samfunnet.

En av tre voksne i vestlige land rammes av en psykisk lidelse i løpet av et år, og halvparten av befolkningen får psykiske utfordringer i løpet av livet. Alle skal ha lik tilgang på psykiske helsetjenester, men slik er det ikke. Det er mangel på fagfolk
og kapasitet i både spesialist- og primærhelsetjenesten, noe som gir lang ventetid for folk i en vanskelig situasjon.

Videokonsultasjoner i psykisk helsetjeneste har vært testet ut og forsket på i lang tid, og er kommet for å bli. Bruk av video økte over hele landet under Covid-19-pandemien.

Videokonsultasjoner har potensial til å gi pasienter likeverdig tilgang til gode helsetjenester, uavhengig av hvor de bor i landet.


Psykisk helse

Eldre og teknologi: nyhetsinnslag NRK P1+

Eldre lærer ikke teknologi best med slektninger.

28.08.2018

Eldre og teknologi: Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen

Eldre trenger kurs hvor det er lov å stille de «dumme» spørsmålene, mener forsker.

28.08.2018

Smart teknologi til barn med funksjonsnedsettelser

Ulike apper og verktøy kan gjøre hverdagen både morsommere og enklere for barn og unge. Men for at kommuner skal kunne tilby slike løsninger, må det flere grep til, mener forsker.

21.08.2018

Delta i forskningsprosjekt om psykisk helse?

Vi søker deg som vil være med i et forskningsprosjekt om psykisk helse. Målet er å få kunnskap om hvordan det er å leve med psykiske plager eller sykdom, både for en selv og pårørende.

05.07.2018

Teknologi var til stor hjelp for barn med funksjonsnedsettelser

Forskere ba barn og unge med funksjonsnedsettelser om å teste klokker og spesielle smarttelefoner. Teknologien kan bidra til en hverdag med mer lek og underholdning.

27.03.2018

Behandler depresjon med nettbasert program

Det er ikke bare kroppen som trenger stell. Her finner du et supert treningsprogram for din mentale helse.

09.06.2016
    3