logo

Psykisk helse: Rapporter

Liste over rapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2022 01 Psykisk helse og digitale muligheter Amanda Isaksen
2019 05 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2019 04 Evaluering av «Snakketøyet» Unn Manskow
2019 02 Sosial digital kontakt – et år etter Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2018 02 Sosial digital kontakt Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm
2018 01 Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Gunn Hilde Rotvold, Undine Knarvik, Marianne Trondsen
2017 13 Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge Erlend Bønes, Jane K. Kjøterøe (main author), Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Geir Øyvind Stensland, Inger Marie Holm
2017 06 Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser Marianne Trondsen, Undine Knarvik
2016 07 Kunnskapsoppsummering: Sosial, digital kontakt for å motvirke ensomhet blant eldre Elia Gabarron, Elin Johnsen, Hanne Hoaas
2017 05 Sosial, digital kontakt: Opplæring av eldre – erfaringer fra 2016 Elin Johnsen
2016 02 Kunnskapsoppsummering: Eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser Undine Knarvik, Marianne Trondsen


Klikk her for å se alle våre rapporter.