Agderforskning

Agderforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som leverer nyttig oppdragsforskning til samfunn og næringsliv.

Hjemmeside

http://www.agderforskning.no/

Type organisasjon

Forskningssenter

Sted

Kristiansand

Sist oppdatert

17.01.2017