Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester i Norge og globalt.