Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu er et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for 150 sjeldne diagnoser, og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Hjemmeside

http://www.frambu.no/

Type organisasjon

Helseforetak

Sted

Siggerud

Sist oppdatert

17.01.2017