Helse Midt-Norge IT (Hemit)

Helse Midt-Norge IT (Hemit) skal understøtte helseforetakene i Midt-Norge sine behov for IKT-tjenester.

Hjemmeside

https://hemit.no/

Type organisasjon

Helseforetak

Sted

Trondheim

Sist oppdatert

16.11.2017