Helse Nord IKT

Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark.

Hjemmeside

https://helsenordikt.no/

Type organisasjon

Helseforetak

Sted

Tromsø

Sist oppdatert

16.11.2017