Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus

De er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus - der respekt, trygghet og kvalitet er kjerneverdiene våre. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og de betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Hjemmeside

https://helse-stavanger.no

Type organisasjon

Helseforetak

Sted

Stavanger

Sist oppdatert

07.07.2021

Samarbeidsprosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2020 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Lene Steen Lindseth
eMM - Electronic Medicines Management 2021 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Kari Dyb